Nomineringar till råd och gruppledare

Nomineringar till borgarråd och regionråd samt gruppledare i kommun- och regionfullmäktige ska ske under perioden måndag 3 maj till och med måndag 30 augusti 2021 klockan 23.59.

Valberedningen för upprättande av valsedlar samt kandidater till råd bereder valen av borgarråd och regionråd inklusive gruppledare i KF och RF inför representantskapsmötet den 30 november 2021, då dessa val ska förrättas.

Nominera råd och gruppledare – klicka här!

OBS! Denna nomineringsenkät är det enda sättet att skicka in en nominering till Socialdemokraterna i Stockholm.
Valberedningen kommer inte att beakta nomineringar som kommer in på annat sätt. Den nominerade ska vara tillfrågad om nomineringen och ha samtyckt.

facebook Twitter Email