Valberedningen för nämnder, styrelser och råd

Sammankallande
Petra Engman, [email protected]
Ledamöter
Diana Ghafour, [email protected]
Kristoffer Hernbäck, [email protected]
Lena Karlsson, [email protected]
Emma Lindqvist
Manlio Palocci, [email protected]
Moa Sahlin, [email protected]
Roine Hangvar, [email protected]
Johan Sjölander, [email protected]

facebook Twitter Email