Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nytt internationellt program

Nytt internationellt program och rådslagsarbete under 2020.

Partistyrelsen har varit tydlig med att vi ska föra en internationell politik som grundar sig i de värderingar vi byggt vårt parti på. Programmet ska skrivas med värderingar som solidaritet, frihet och jämlikhet som utgångspunkt samtidigt som situationen i vår omvärld och framtiden ska behandlas. Folkrätten och mänskliga rättigheter har i alla tider varit ledstjärnor i socialdemokratisk utrikespolitik och ska fortsätta vara det.

Programkommittén vill ha en öppen dialog med alla partimedlemmar och vill att hela partiet ska delta och komma med kloka inspel till vad vårt nya internationella program ska fokusera på. Vi ska förändra och förnya där det behövs. Tillsammans ska vi ompröva vår politik och tänka nytt. Vi ska med socialdemokratisk politik förbättra världen och skapa möjligheter för framtiden. Programkommittén har tagit fram ett antal frågeställningar som en grund för kommande diskussioner. Det går bra att skicka in era synpunkter på alla eller enbart några av frågeställningarna. Det går också bra att komma med inspel utöver dessa frågeställningar. Längre ner hittar ni mer information om programkommittén och rådslagsarbetet.

Frågeställningar till rådslag inom arbetarrörelsen
Välj själva vilka frågor ni vill fördjupa er inom och svara på? Vad är det mer som är viktigt? Vad ska känneteckna socialdemokraternas internationella politik?

Skicka in era svar så snart som möjligt, och allra senast 31 oktober, till [email protected]

Hur ser en socialdemokratisk vision för världen ut till 2030?
– Vilka är de största svårigheterna på vägen och vad är viktigast att lyckas med?

Vad är vår vision för Europa och hur ser vårt sociala Europa ut?
– Vilka frågor är för oss viktigast på den Europeiska politiska arenan?

Hur kan vi stärka demokrati, mänskliga rättigheter, folkrätt och multilaterism?
– Vilka är de nya aktörerna och hur kan vi stärka FNs arbete?

Hur kan vi använda Agenda 2030 för att nå ökad jämlikhet och jämställdhet samt klara klimatutmaningen?
– Vilka bör vara socialdemokratins viktigaste frågor i Agenda 2030 arbetet?

Vad innebär och hur skapar vi fred och säkerhet i vår tid?
– Vilka nya och traditionella hot finns och hur bemöter vi dem på bäst sätt?

Varför är utvecklingspolitik viktigt, både där borta och här hemma?
– Vilka prioriteringar bör styra biståndspolitiken?

Hur kan vi använda fri-, och rättvis handel för att säkerställa att globaliseringen kommer alla till del och samtidigt stärker vår egen konkurrenskraft och den internationella ekonomin?
– Vilka frågor och verktyg är viktiga för att få handeln att bidra till klimatomställningen?

Digitala rådslagsträffar
I dessa tider finns det stora möjligheter att engagera många i rådslagsarbetet. Vi vill uppmuntra alla till att genomföra digitala träffar i era s-föreningar – och ge era inspel och förslag på hur vi socialdemokrater ska förändra världen. Hör av dig till din krets eller utskott för att boka in ett Zoom-möte på ert konto.

Ta gärna möjligheten att bjuda in någon från programkommittén eller i fördjupningsgrupperna för att tillsammans med dem diskutera mer. Vi tror att detta görs bäst genom egna initiativ.

Deadline
Sista dagen för att lämna in förslag är 31 oktober – självklart går det bra att skicka in tidigare än så.

Maila era inspel, svar och synpunkter till [email protected]

Programkommittén:
Peter Hultqvist, försvarsminister och ledamot i VU (sammankallande)

Ann Linde, utrikesminister (sammankallande)

Åsa Lindestam, riksdagsledamot och vice talman

Kenneth G Forslund, riksdagsledamot och ordförande i utrikesutskottet

Åsa Westlund, riksdagsledamot och ordförande i EU-nämnden

Helene Fritzon, europaparlamentariker och vice ordförande S&D-gruppen och PES

Karin Wanngård, oppositionsråd och gruppledare i SKRs internationella utskott

Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU

Oscar Ernerot, internationella sekreterare LO

Anna Sundström, generalsekreterare, Palmecentret

Lawen Redar, riksdagsledamot och ordförande i kulturutskottet

facebook Twitter Email