Ordförandeträffar

Till de här träffarna är alla ordföranden i S-föreningar och kretsar i Stockholm inbjudna. Här får du information om nästkommande datum, innehåll och de presentationer som tas upp på ordförandeträffarna.

Nästa ordförandeträff

2019-11-06
Kvällens innehåll:
Vad är en folkrörelse utan sina medlemmar? Medlemmarna är grunden i vårt parti. Ju fler vi är desto bättre kan vi fånga upp engagemang, bilda opinion och hitta lösningarna på de samhällsproblem som människor möter i vardagen. Att vara många är en styrka och därför behöver vi fortsätta utveckla vår organisation för att fler människor ska känna sig välkomna i partiet.

Under kvällen får du inspiration och verktyg för hur vi värvar, välkomnar och engagerar medlemmar. Hur vi går från ord till handling helt enkelt.

Datum: onsdag den 6 november 2019
Tid: 18:00-20:00, lättare förtäring finns från 17:30
Plats: Sveavägen 68, Hörsalen BV
Anmäl dig via den här länken:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/ordforandetraff6nov19 ​​​​​​​

Välkommen till en helkväll om medlemsutveckling!

2019-09-05
Kvällens innehåll:

2019-03-28

2019-01-30
Kvällens innehåll:
EU-val_presentation_ordfträff_del 1
EU-val_presentation_ordfträff_del 2
Om verksamhetsplanering
Om årsmöten
Verksamhetsinriktning 2019-2022

facebook Twitter Email