Partikongress 2021

Socialdemokraternas 41:a ordinarie kongress kommer att genomföras den 3-7 november i Göteborg.

Mer information om förberedelserna i vårt partidistrikt inför kongressen kommer att läggas upp löpande.

Här hittar du information om hur du skickar in motioner till partikongressen.

facebook Twitter Email