Partikongress 2021

Den 3 - 7 november 2021 hålls ordinarie stor partikongress i Göteborg, den 41a i ordningen. Här hittar du länk till nomineringar av kongressombud och annan information som rör kongressen för oss i Stockholms partidistrikt.

Nominera kongressombud

Nu är det dags att utse de ombud som ska representera Stockholms partidistrikt och föra vår talan på plats i Göteborg. Du kan nominera enskilt eller tillsammans med någon partiförening där du är medlem. Det är viktigt att personen du nominerar är tillfrågad och har godkänt nomineringen.

Nomineringen är öppen fram till och med tisdag den 27/4.

Alla nomineringar ska ske via den här länken:
NOMINERING AV KONGRESSOMBUD

Nomineringar som kommer in på annat sätt kommer inte att godkännas. De nomineringar som skickats in tidigare finns kvar och behöver inte göras om.

Omröstning för att utse kongressombud

I juni är det dags att rösta för att besluta vilka som blir Stockholms ombud på kongressen. Inför omröstningen kommer även kandidaterna att presenteras mer ingående, allt för att underlätta när du ska lägga din röst.

Omröstningen kommer i år att ske helt digitalt genom det digitala verktyget EasyVote mellan 3 – 16 /6. Nytt för i år är att du legitimerar dig med BankiD vilket gör omröstningen säkrare, enklare och tillgänglig för fler.

Mer information om förberedelserna i vårt partidistrikt inför kongressen 2021 kommer löpande under våren.

facebook Twitter Email