Partikongress 2021

Göteborg 12-16 maj

Kongress 2021 står för dörren och alla är hungriga på att debattera framtidens politik. Det kan vara en utmaning att ta en politisk fråga från idé till beslut, men det finns vägar framåt.

Vi vill uppmuntra till med en politisk workshop där din förening får utrymme att diskutera politik och i slutändan möjlighet att skriva en motion till kongressen. Avsikten är att skriva motioner som kan nå brett genomslag och samtidigt träna oss på att bygga koalitioner för våra frågor.

Motioner till kongressen

facebook Twitter Email