Motioner till kongressen

Under våren 2020 siktar vi på att genomföra ett antal workshops där alla har möjlighet att diskutera politik och samtidigt få med sig en produkt därifrån. Du gör det med stöd av partidistriktet/din kontaktombudsman eller tillsammans med era grannföreningar eller samordnar det via din partikrets.

Hoppas du vill vara med!

Politikworkshop
Här hittar ni förslag på struktur för politisk workshop!
– Under andra veckan i mars släpper vi workshopsmaterial till organisationen samt samlar politiska reformer och program som kan användas som inspirationsstöd till workshops (klimatreformer, framtidsstaden etc).

Tidsplanen 2020
Mars – maj Genomför politiska- och motionsskapande workshops!
31 maj Sista dagen att skicka in kongressmotioner till partidistriktet

Här skickar du in motionerna

September Representantskapshandlingar görs tillgängliga
3-4 oktober Representantskapet behandlar kongressmotionerna

Om du är intresserad av att få stöd och pepp för att kunna genomföra en politikworkshop kontakta din kontaktombudsman!

Här hittar du årshjulet för 2020 som kan vara till stöd i planering av verksamhetsåret!

facebook Twitter Email