Motioner till kongressen

Den 31 maj var sista dagen för föreningar och enskilda medlemmar att skicka in motioner till partidistriktet inför Socialdemokraternas ordinarie partikongress i april 2021.

Tidsplanen 2020
Mars – maj Föreningarna skriver motioner och vi genomför politiska- och motionsskapande workshops!
31 maj Sista dagen att skicka in kongressmotioner till partidistriktet
September Representantskapshandlingar görs tillgängliga
3-4 oktober Representantskapet behandlar kongressmotionerna

Situationen med Corona- virusets inverkan på våra möjligheter att mötas fysiskt har snabbt förändrat våra gemensamma förberedelser. För att trots den rådande situationen stärka och uppmuntra skrivandet av nya motioner, bjuder vi nu in till en digital motionsverkstad. Motionsverkstan kommer att ske i det digitala mötesverktyget Zoom.
Om du är intresserad av att få stöd och pepp för att kunna genomföra en politikworkshop hemma i din förening – ta kontakt med din kretsombudsman!

Här skickar du in motionerna

VAR MED OCH PÅVERKA STOCKHOLMS KONGRESSMOTIONER
Nu har du som medlem möjlighet att påverka innehållet i styrelsens motioner till partikongressen 2021.

Partidistriktsstyrelsen kommer skriva tre motioner till partikongressen 2021. Dessa motioner har tema: klimat, funktionshindrades villkor samt jämlikhet- och trygghetsförsäkringar.
Styrelsens ansvariga har skrivit utkast som medlemmar får tycka till om innan den slutgiltiga motionen skickas till partikongressen för behandling.

Redan på tisdag kör vi igång med samtal om kongressmotionen om klimat. Var med och lyssna in samt ställ dina frågar och kommentarer på. Ni får gärna bjuda in styrelsens representanter till er förening eller krets för vidare diskussion om motionerna, hör av er så hjälper de till i mån av tid.

Tisdag den 19/5 kl. 18-19
Motion om klimatet med Mattias Vepsä och Emilia Bjuggren

Det finns möjlighet att kommentera direkt i dokumentet så att styrelsen kan se dina frågor och inspel.

Tisdag den 26/5 kl. 18.30-19.30
Motion om funktionshindrades villkor med Sultan Kayhan och Salar Rashid

Onsdag den 27/5 kl. 17.30-19.00
Motion om jämlikhet med Lowe Andersson, Anders Göransson, Annika Strandhäll och Dag Larsson


MOTIONSVERKSTAD INFÖR PARTIKONGRESSEN 2021

Målet med Motionsverkstan är att:
– Fler medlemmar och föreningar deltar i motionsskrivandet
– Höja kvalitén på motionerna som skickas in för att maximera deras påverkanskraft
– Att hjälpa motionsskrivarna att få stöd för sina ideer från andra föreningar och underorganisationer
– Synka nya ideer med redan befintliga initiativ i partidistriktets politikutveckling

Motionsverkstad (28/4 – 31/5)
Motionsworkshop hemma i din förening.
Boka mötesverktyget Zoom, identifiera politiska teman, dela upp er i arbetsgrupper. Skriv motionstexterna tillsammans i t.ex. Google docs. En viktig del av processen är att prata ihop sig med andra föreningar som skriver inom liknande teman och idéer som du/ni gör. På så sätt blir dina texter mer heltäckande och möjligheterna till inflytande stärks. Sedan tidigare har styrelsen för Stockholms partidistrikt bestämt sig för att skriva fram kongressmotioner inom följande teman:

  • Klimat
  • Funktionshindrades villkor
  • Jämlikhet/ trygghetsförsäkring

Politikworkshop

Tycker du det är svårt att formulera din att-sats. Här hittar du ett exempel på hur det kan se ut.

Politiska program

Här hittar du årshjulet för 2020 som kan vara till stöd i planering av verksamhetsåret!

facebook Twitter Email