Motioner till kongressen

Den 1 december är sista dagen för föreningar och enskilda medlemmar att skicka in motioner till partidistriktet inför Socialdemokraternas ordinarie partikongress i november 2021.

Motioner till partikongressen ska skickas in via den här länken:

Motioner till partikongressen

Även motioner till partidistriktets årsmöte ska skickas in den 1 december. Det gör du via den här länken:

Motioner till partidistriktets årsmöte

REDAN INSKICKADE MOTIONER
Motioner som redan är inskickade behöver inte skickas in igen. Här kan du läsa vilka som redan är skrivna om du är osäker:

Tycker du det är svårt att formulera din att-sats. Här hittar du ett exempel på hur det kan se ut.

Här hittar du politiska program för Socialdemokraterna i Stockholm:

Politiska program

Här hittar du årshjulet för 2020 som kan vara till stöd i planering av verksamhetsåret!

facebook Twitter Email