Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Stadsbyggnadspolitiskt program

Partidistriktsstyrelsen har efter beslut av representantskapet tagit fram ett förslag till nytt stadsbyggnadspolitiskt program. Bakgrunden till förslaget är att det i samband med antagandet av den klimatpolitiska reformagendan beslutades att ta fram ett nytt stadsbyggnadspolitiskt program vari en rejäl satsning på tåg och kollektivtrafik ingår.

Ulf Walther och Anders Göransson från styrelsen, tillsammans med en referensgrupp bestående av personer från kretsarna och SSU, har arbetat fram ett förslag till nytt stadsbyggnadspolitiskt program.

Kretsar, partiförningar, utskott, SSU, SSK, och de socialdemokratiska grupperna i kommun, region och Stockholmsbänken i riksdagen bjuds härmed in att lämna synpunkter på programmet. Remissynpunkter på programmet ska lämnas senast lördagen den 28 augusti 2021.

Programmet ska behandlas av representantskapet den 5 oktober 2021.

 

 

 

 

facebook Twitter Email