Representantskap

Representantskapet är Socialdemokraterna i Stockholms medlemsmöten.
Anledningen att det heter representantskap är att varje förening beroende på antal medlemmar väljer en eller flera representanter från sin förening att delta på medlemsmötet. Som medlem kan det vara bra att veta att ”repet” är en vanlig förkortning av representantskapet.

Representantskap 2021

Ombud och ersättare till representantskapet som väljs på årsmötet 2021 kommer att ha sitt första möte den 4 oktober. Fram till dess är det listan ovan som gäller för ombud och ersättare.

facebook Twitter Email