Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Motioner

Har du och din förening bra politiska eller organisatoriska förslag som ni tror gör skillnad för stockholmarna eller socialdemokratiska medlemmar?

Vi kan ge dig verktygen som du behöver för att förändra. Det finns många sätt att påverka vårt parti och vår politik – lokalt, regionalt och nationellt. Ett av flera sätt är att skriva en motion till vårt högsta beslutande medlemsorgan – Representantskapet.

Driv en fråga som du brinner för!
Det gör du genom att skriva och skicka in en motion till din förening. För att få genomslag för den fråga din motion tar upp behöver du tänka på några saker:

  • skriv ett skarpt förlag – så att det är tydligt vad du vill ska hända
  • ha en tydlig målgrupp – vem riktar du dig till?
  • formulera kort och tydligt vad du vill och avsluta med tydliga att-satser som sammanfattar förslaget
  • har du flera förslag – skriv en motion för varje förslag!
  • förankra och värva fler till din idé – ju mer stöd motionen har desto större är chansen att kvaliteten höjs och förslaget går igenom

Motionen får gärna tas fram i dialog med andra medlemmar i förening, diskutera vilka förslag ni vill driva i föreningen och anta sedan motionen på ett medlemsmöte för att få tyngd i era politiska och organisatoriska förslag.
Hitta din förening: här finns kontaktuppgifter till kretsarna/s-föreningarna.

Motionsrätten är stadgereglerad
Enligt partidistriktets stadga kan en motion till representantskapet väckas av varje enskild partimedlem, förening eller klubb som tillhör Socialdemokraterna i Stockholm.

Varje motion ska skickas in tillsammans med s-föreningens eller klubbens yttrande, där det framgår om motionen antagits och skickas in som föreningens egen eller om den skickas in som enskild (från den enskilda medlemmen).

Motionera året om och till årsmötet
Det går bra att motionera året om. Alla motioner ska skickas in via anvisade länkar. Motionerna lyfts och behandlas på kommande representantskap, om motionen är inskickad två månader innan mötesdatumet.

Alla motioner som ska behandlas på representantskapets årsmöte ska insändas till partidistriktets styrelse senast den 1 december året före.

Skriv en motion

Här finns ett förslag till Motionsverkstad – ett workshopsmaterial som kan hjälpa er att hålla kvalitativa och roliga motionsträffar med fokus på politikutveckling.

facebook Twitter Email