Representantskap 2020

Nedanstående datum kommer Socialdemokraterna i Stockholm att ha representantskap (högsta beslutande medlemsmöte).

Dagordning och handlingar kommer att läggas upp under respektive datum i samband med mötet. Kallelse till representantskap går ut fyra veckor innan mötet och handlingarna ska finnas tillgängliga två veckor innan.

Kommande datum:
27 september – 4 oktober digitalt rep, Zoom. Tema: kongressmotioner
26 november rep ABF, z-salen. Tema:

GENOMFÖRDA REPRESENTANTSKAP
11 juni fortsättning på årsmötet
Digitalt möte via Zoom, Tema: forts. på årsmöte 2020
Protokoll Sthlm PD årsmöte 11 juni 2020

18 april årsmöte
Genomförs digitalt, Tema: Årsmöte 2020
Protokoll Sthlm PD årsmöte 18 April 2020

25 mars
25 mars extra rep, tema: val av ny kommunsekreterare

Protokoll Sthlms pd representantskap 25 mars

18 februari
18 februari, tema: forts. klimatreformer och val av nytt borgarråd

Protokoll 20-02-18

facebook Twitter Email