Representantskap 2020

Nedanstående datum kommer Socialdemokraterna i Stockholm att ha representantskap (högsta beslutande medlemsmöte).

Dagordning och handlingar kommer att läggas upp under respektive datum i samband med mötet. Kallelse till representantskap går ut fyra veckor innan mötet och handlingarna ska finnas tillgängliga två veckor innan.

Kommande datum:
18 februari rep ABF, z-salen. Tema: Forts. klimatreformer och val av nytt borgarråd
25 mars extra rep, ABF, z-salen. Tema: Val av ny kommunsekreterare
18 april årsmöte ABF, z-salen. Tema: Årsmöte 2020
3-4 oktober rep ABF, z-salen. Tema:
26 november rep ABF, z-salen. Tema:

facebook Twitter Email