Representantskap 2020

Nedanstående datum kommer Socialdemokraterna i Stockholm att ha representantskap (högsta beslutande medlemsmöte).

Dagordning och handlingar kommer att läggas upp under respektive datum i samband med mötet. Kallelse till representantskap går ut fyra veckor innan mötet och handlingarna ska finnas tillgängliga två veckor innan.

18 april årsmöte
Genomförs digitalt, Tema: Årsmöte 2020

25 mars
25 mars extra rep, tema: val av ny kommunsekreterare

18 februari
18 februari, tema: forts. klimatreformer och val av nytt borgarråd

Protokoll 20-02-18

Kommande datum:
11 juni fortsättning på årsmötet. Digitalt möte via Zoom
3-4 oktober rep ABF, z-salen. Tema:
26 november rep ABF, z-salen. Tema:

facebook Twitter Email