Representantskap 2021

Kommande datum:
8-13 mars
Tema: kongressmotioner och kyrkolistor

Tid: 18.00-20.00, måndag-torsdag 8-11 mars, incheckning från 17.00
Tid: 9.00-18.00, lördag 13 mars, incheckning från 8.00

8 mars kl. 18.00, mötets öppnande, formalia och debatt på område:B, E, F
9 mars kl. 18.00, debatt på område A, C, D
10 mars kl. 18.00, debatt på område G, H, I
11 mars kl. 18.00, debatt på område J, K, L
13 mars kl. 9.00, beslut samtliga motioner, beslut och debatt om lista till kyrkomötet och Stockholms stift samt övriga punkter på dagordningen

24 april
Tema: årsmöte

4 oktober
30 november

facebook Twitter Email