5 oktober

Kallelse skickas ut den 3 september och fler handlingar kommer att läggas upp inom kort.

Handlingar till mötet

Om du som ombud inte kan tjänstgöra ansvarar du för att delge information till din ersättare samt att flytta rösträtten. Manual för att flytta rösträtten.

facebook Twitter Email