8-13 mars

Representantskapet öppnas måndagen den 8/3 med formalia och debatt på område B, E och F. Under veckodagarna som följer sker debatt på zoom kl.18-21 på respektive motionsområde. I de fall debatten för aktuella områdena är färdiga innan utsatt tid ajourneras mötet till efterföljande kväll.

Med anledning av mängden ärenden och kvällsmöten så kommer vi spela in representantskapets debatter. Då kan du som ombud lätt ta del av dem innan representantskapets beslut, ifall du inte kan närvara alla kvällar.

Yrkandestopp föreslås till torsdagen den 11 mars kl 22.00 så att alla yrkanden kan justeras inför beslut på lördag den 13 mars.

Handlingar

Representantskapets upplägg

Måndagen den 8 mars kl.18-21 (incheckning kl.17.00)
Mötets öppnande, formalia och debatt på område:
B- Ekonomi
E- Internationellt/EU/Migration
F-Organisation/Demokrati/Kultur

Tisdagen den 9 mars kl.18-21
Debatt på område:
A- Arbetsmarknad
C- HBTQ/Funktionsrätt/Jämställdhet
D- Hållbarhet/Miljö/Trafik

Onsdagen den 10 mars kl.18-21
Debatt på område:
G- Skola/Utbildning
H- Bostad
I- Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa

Torsdagen den 11 mars kl.18-21
Debatt på område:
J- Social trygghet/Social försäkring
K- Pensioner/Äldreomsorg/Äldre
L- Övrigt

Lördagen den 13 mars kl-9-18.00 (incheckning 8.00)
Beslut om samtliga motioner
Beslut och debatt om lista till kyrkomötet
Beslut och debatt om lista till Stockholms stift
Övriga punkter på dagordning

Representantskapet kommer genomföras helt digitalt genom Zoom och VoteIt.

Om du som ombud inte kan tjänstgöra ansvarar du för att delge information till din ersättare samt att flytta rösträtten. Manual för att flytta rösträtten 2021.

Årets första representantskap kommer att vara speciellt på många sätt. Vi kommer behandla ca 400 motioner, vi kommer även behandla listorna till kyrkomötet samt till Stockholms stift och på grund av rådande omständigheter kommer det vara helt digitalt.

facebook Twitter Email