Årsmöte 2021

Partidistriktets årsmöte hålls den 24 april.

Datum och Tid

24 april, klockan 9:00-15:00, incheckning och support från 8:00
Mötet kommer hållas helt digitalt på zoom och med hjälp av mötessystemet sap.voteit.se.
Plats: Zoom – https://socialdemokraterna.zoom.us/j/88202181244

Klicka här för att komma till mötet!

Till dig som är repombud eller har ”vitt kort”:
Klicka här för att komma till VoteIt!

Handlingar

Dagordning årsmötet 2021

Arbetsordning för partidistriktets årsmöte 2021

Valberedningens förslag

Granskningsutskottets rapport 2021

Inkomna nomineringar årsmöte 2021

Motioner årsmöte 2021 utan utlåtande

Utlåtanden årsmötet 2021

Årsbokslut Stockholm arbetarkommun 2020

Verksamhetsberättelse Stockholms pd 2020

Verksamhetsberättelse 2020 – rapporter

facebook Twitter Email