Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Mats Hulths Bommersvikspris

På partidistriktets årsmöte 2023 kommer vi för första gången att dela ut det nyligen instiftade Bommersvikspriset.

Priset är initierat och finansierat av Mats Hulth f.d. ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm. Syftet med priset är att stimulera den organisatoriska föreningsutvecklingen inom Stockholms partidistrikt samt lyfta fram Bommersvik som rörelsens centrum för utbildning och skolning.

Den förening/organisation tillhörande Stockholms partidistrikt som under det gångna verksamhetsområdet utmärkt sig positivt genom till exempel; medlemsvärvning, utåtriktad verksamhet, öppna möten och förnyade verksamhetsformer tilldelas ett Bommersvikspris.

Priset är på 50 000 kronor och kan användas för kurs, konferens eller besöksaktiviteter på Bommersvik.

NOMINERA TILL BOMMERSVIKSPRISET

Den vinnande föreningen/organisationen kan efter samråd med ledningen för Bommersvik välja mellan en veckoslutskurs/konferens för ett antal deltagare eller ett helgdagsbesök med många deltagare, måltider, guidning och bussresa tur och retur från Stockholm. Eller annan aktivitet på Bommersvik inom ramen för prispengarna. Priset kan delas mellan flera föreningar.

Jury för Bommersvikpriset är partidistriktets ordförande, kommunsekreteraren samt Mats Hulth eller en representant han själv utser.

Föreningar/organisationer kan nomineras av medlemmar eller föreningar i Stockholms partidistrikt. Medlemmar kan också föreslå sin egen förening.

Om vinnande förening så önskar kommer partidistriktet hjälpa till med föreläsare och Bommersvik AB ställer upp med guidad tur och information om skolans historia i rörelsens tjänst.

Priset delas ut på partidistriktets årsmöte.

Nomineringar ska vara partidistriktet tillhanda senast 2023-02-28.

facebook Twitter Email