Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nomineringar till S i Stockholms årsmöte 2023

Valberedningen utlyser nomineringar till partidistriktets årsmöte. Nomineringarna ska vara inskickade senast den 2 mars, 2023.

Stockholms socialdemokratiska partidistrikt

är både en arbetarekommun och ett partidistrikt

Partidistriktets högsta beslutande organ är representantskapet. Då representantskapet inte är samlat är partidistriktets styrelse högsta beslutande organ.

På partidistriktets årsmöte ska följande väljas:

 • Styrelse
  • 6 ordinarie ledamöter, väljs på två år
  • 1 vakant ledamot, fyllnadsväljs på ett år
  • ordförande och studieledare väljs särskilt
  • 9 ersättare
 • Revisorer
  • 3 ordinarie revisorer
  • 3 revisorsersättare
 • Fanbärare
  • 4 fanbärare
  • 4 ersättare
 • Valberedning
  • 7 ordinarie
  • 7 ersättare
 • 15 direktvalda
  • 15 direktvalda ombud
 • Granskningsutskott
  • 7 ordinarie ledamöter
  • 7 ersättare

Valberedningen ser fram mot en aktiv nomineringsprocess. De som nomineras bör vara beredda på att i vissa fall bli föreslagna för annat uppdrag än det/de som de nominerats till.

Nomineringarna ska ha inkommit till partidistriktets expedition senast torsdagen den 2 mars 2023. Länkarna stängs kl 23.59 när nomineringstiden är slut.

Nomineringarna görs via questback-länkar som finns nedan. Nomineringar inskickade på annat sätt tar vi inte ansvar för! Du får en bekräftelse via questback när du skickat nomineringen. Får du ingen bekräftelse – gör om nomineringen.

OBS!
Den nominerade ska vara tillfrågad om nomineringen och ha samtyckt.
MedlemsID på de som har uppdragen nu finns bakom respektive namn.
De nuvarande ledamöterna, vars mandatperiod går ut, betraktas inte som automatiskt föreslagna till omval. De måste nomineras med samma villkor som övriga.

Mandattiden utgår vid årsmötet 2023 för följande personer och uppdrag:

Partidistriktets styrelse

Kort om uppdraget: Partidistriktets styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med stadgarna och av partikongressen och representantskapets fattade beslut. Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för partidistriktets ekonomi och medlemsadministration samt att stödja föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på partidistriktets expedition.

Styrelsen har regelbundna möten, de flesta på kvällstid. Några gånger per år samlas styrelsen för en längre överläggning.

Klicka här för att nominera till styrelsen och studieledare

Ordinarie ledamöter

Anders Ygeman, 338964, ordförande vald 2021
Emilia Bjuggren, 404141 vald 2021
Adnan Bozkurt, 213656 vald 2021
Lawen Redar, 404001 vald 2021
Mattias Vepsä, 306410, studieledare vald 2021
Ulf Walther, 403581 vald 2021
Vakant vald 2022

Ordförande och studieledare väljs särskilt.

Dessa ska inte nomineras 2023, de är valda till 2024
Talla Alkurdi, 432489 vald 2022
Elsemarie Bjellqvist, 402075 vald 2022
Felix Finnveden, 479273, facklig ledare vald 2022
Mirja Räihä, 190203 vald 2022
Karin Wanngård, 392881 vald 2022

Ersättare

Elvir Kazinic, 410210 vald 2022
Lowisa Ivman Anderzon, 404279 vald 2022
Anders Göransson, 720672 vald 2022
Sultan Kayhan, 456978 vald 2022
Daniel Vencu Velasquez Castro, 475210 vald 2022
Hanna Jokio, 421648 vald 2022
Markus Kallifatides, 447656 vald 2022
Ulrika Lorentzi, 462723 vald 2022
Gunnar Söderholm, 401483 vald 2022

Revisorer

Revisorerna avger ett utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

Revisorerna samarbetar med auktoriserade revisorer som genomför årsbokslut. Revisorerna har några möten per år, oftast dagtid.

Klicka här för att nominera revisorer

Ordinarie

Gunnar Björkman, 401790 vald 2022
Esme Güler, 471015 vald 2022
Leif Krafft, 403364 vald 2022

Ersättare

Carina Fredén Larsson, 188888 vald 2022
Göran Rehnby, 469798 vald 2022
Gunnel Blomgren, 402582 vald 2022

Fanbärare

Våra fanbärare används i olika sammanhang, bl.a. Första maj, hedersvakter vid Olof Palmes och Anna Lindhs minnesdagar och vid begravningar.

Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag. Uppdragen förekommer oftast på dagtid.

På Första maj innebär uppdraget att bära en fana/flagga i täten av demonstrationståget. Som hedersvakt vid minnesdagar står man oftast 30-60 minuter enligt schema från ca kl 08.00 till ca 19.00.

Klicka här för att nominera fanbärare

Ordinarie

Sonja Bergström, 402453 vald 2022
Magnus Grönlund, 346587 vald 2022
Elisabeth Härlin, 412479 vald 2022
Britten Lagerkvist Tranströmer, 401673 vald 2022
Gunnar Lindgren, 402877 vald 2022
Estanislao Mboro, 404341 vald 2022

Ersättare

David Peña Cesped, 189049 vald 2022
Roger Persson Österman, 491554 vald 2022
Cassandra Solback, 457630 vald 2022
Carl Michael Palmér, 484654 vald 2022
Felicia Schartner Giertta, 482798 vald 2022
Amrit Kaur, 755636 vald 2022

Valberedning

Partidistriktets valberedning bereder val till partidistriktets årsmöte. Valberedningarna ska spegla sammansättningen av Stockholms socialdemokratiska partidistrikt. Kommunsekreteraren förbereder val av partidistriktets valberedning.

Valberedningens möten hålls på kvällstid under en intensiv period från nomineringsstopp i månadsskiftet februari-mars fram till årsmötet i april.

Klicka här för att nominera till valberedningen

Ordinarie

Johan Sjölander, 367817, sammankallande vald 2022
Norma Aranda de Gutiérrez, 402298 vald 2022
Kristoffer Hernbäck, 389533 vald 2022
Moa Sahlin, 429987 vald 2022
Rolf Lindell, 401797 vald 2022
Eva Risberg, 384613 vald 2022
Gustav Österman, 495287 vald 2022

Ersättare

Marina Andersson, 450981 vald 2022
Björn Sund, 402743 vald 2022
Ebba Ringborg, 449083
Moissis Nikolaidis, 403033 vald 2022
Karina Cubilla, 493959 vald 2022
Morgan Eklund, 150363 vald 2022
Noor Karim, 436316 vald 2022

15 direktvalda

Utöver organisationernas ombud väljs 15 ledamöter med yttrande och förslagsrätt, men utan rösträtt, särskilt av representantskapet.

Klicka här för att nominera direktvalda

Philip Botström, 453675 vald 2022
Sven Britton, 367810 vald 2022
Johan Danielsson, 364549 vald 2022
Anna Ekström, 606687 vald 2022
Abebe Hailu, 356719 vald 2022
Lena Josefsson, 195957 vald 2022
Silvia Kakembo, 447310 vald 2022
Anne-Marie Lindgren, 380142 vald 2022
Inga Näslund, 403139 vald 2022
Veronica Palm, 150013 vald 2022
Gunno Sandahl, 148200 vald 2022
Bengt Sandberg, 379394 vald 2022
Johan Sjölander, 367817 vald 2022
Emelie Stark, 606180 vald 2022
Eric Sundström, 339541 vald 2022

Granskningsutskottet

Granskningsutskottet granskar styrelsens verksamhet samt rapporterna från de socialdemokratiska ledamöterna av riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och stiftsfullmäktige.

Granskningsutskottet träffas i huvudsak på kvällstid. Utskottet, både ordinarie och ersättare, delas upp i grupper som ansvarar för att granska de olika parlamenten.

Klicka här för att nominera till Granskningsutskottet

Ordinarie

Gert Abelt, sammankallande, 402576 vald 2022
Lars Arell, 403205 vald 2022
Inger Grufman, 401756 vald 2022
Kyllikki Iroegbu, 402306 vald 2022
Britten Lagerkvist Tranströmer, 401673 vald 2022
Gun Risberg, 401911 vald 2022
Gustav Österman, 495287 vald 2022

Ersättare

Kaj Nordquist, 367816 vald 2022
Carolina Gomez Lagerlöf, 403196 vald 2022
Per Aldeborg, 401827 vald 2022
Irene Dolk Castellanos, 470917 vald 2022
Jan Qvarzell, 401842 vald 2022
Carina Lenngren, 403176 vald 2022
Mimmi Rönnqvist, 735083 vald 2022

Här kan du läsa informationen som en pdf.

facebook Twitter Email