Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Rapport från förtroendevalda 2022

Enligt beslut från representantskapet ska förtroendevalda i kommunfullmäktige, regionfullmäktige samt riksdagen årligen avlägga rapport till Socialdemokraterna i Stockholm.

Genom denna enkät kan du som förtroendevald berätta vad du har fokuserat på i ditt uppdrag.

Enkätsvaren är viktiga för att partiorganisationen ska få återkoppling på vad förtroendevalda arbetar med inom ramen för sina uppdrag och för att utveckla arbetet kommande år.

Denna enkät och era svar kommer att tillgängliggöras för samtliga s-föreningar samt mellanled i Stockholms partidistrikt.

Årlig rapport från förtroendevalda 2022

facebook Twitter Email