Socialdemokraterna i Stockholms län

Här samlar vi praktisk information som rör dig som är medlem i en arbetarekommun i Stockholms län.

Aktuellt:
Politisk ledarutbildning – Lyfta Leda Organisera!

Aktuellt hösten 2019:

    Nu startar Socialdemokraterna i Stockholms läns arbete med att utveckla en vassare politik för framtiden. I ett första steg arrangerar partidistriktet tillsammans med Tankesmedjan Tiden fyra lunchseminarier på tema regional utveckling och hållbar tillväxt samt hälsa och sjukvård.

  • Läs mer om våra politikutvecklingsseminarier här.
facebook Twitter Email