Kandidater till distriktets styrelse

Här är en presentation av de personer som kandiderar till distriktets styrelse. Scrolla ner för att se alla kandidater.

Namn: Khashayar Farmanbar
Ålder: 43 år
Kommun: Nacka

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag såg mig som en nörd i skolan, har sedan dess varit framgångsrik IT-entreprenör, tagit dubbla examen och äger fler syntar än jag hinner spela på. I slutet av 90-talet var jag SSU-ordförande i Norrbotten och sa i en tv-intervju att jag aldrig ska bli yrkespolitiker. Trots det är jag idag kommunalråd i tillfällig opposition i Nacka. Utöver yrkes och utbildningserfarenheter tror jag att vetskap om det kommunala perspektiven i både organisation och politik kan vara värdefullt för distriktsstyrelsen. Jag vill att distriktsstyrelsen ska bidra till att stärka våra kommuner och regionen genom starkare samordning och stöttning av politik och organisation.
Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Vi behöver vara kraften som skapar engagemang och framtidstro. En förhoppning om att var och en ska ha friheten och möjligheten att forma sitt liv. För det behövs politik som skapar jämlika livschanser och en folkrörelse som entusiasmerar och skapar hopp. Distriktsstyrelsen ska vara en av de viktiga stöttepelare som våra arbetarekommuner kan samverka med i sitt arbete med att bli än starkare del av vår folkrörelse.
Har du någon hjärtefråga?
Mitt politiska engagemang drivs av hopp och framtidstro. Hoppet om ett samhälle som ger var och en jämlika livschanser och tron på att vi tillsammans ska skapa där våra barn får det bättre än vi själva har haft det. Därför brinner jag för utbildningsfrågor, tillväxtfrågor och att ta mig an framtidens utmaningar.

Namn: Boel Godner
Ålder: 53 år
Kommun: Södertälje

Nuvarande uppdrag: Ledamot i distriktsstyrelsen (om annat uppdrag menas så är jag Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje)

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Mycket stor erfarenhet av partiarbete och att styra en kommun.
Jag ser mig som en representant för de frågor som rör segregation, integration, jämlikhet och rättvisa.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Se varje kommuns unika situation när valstrategi utformas. Driva sjukvårdsfrågor i Stockholmsregionen utifrån ett rättviseperspektiv.

Har du någon hjärtefråga?
Jämlik skola. Det är svaret på många frågor.

Namn: Victor Harju
Ålder: 28 år
Kommun: Järfälla

Nuvarande uppdrag: Ordförande Järfälla Arbetarekommun & Heltidspolitiker Region Stockholm

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag tror att partidistriktet behöver bli en tydligare röst i den politiska debatten. Både internt i vårt parti och externt.
Att jobba fram de frågor där vi kan ha en tydlig ståndpunkt skulle jag gärna jobba mer med.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Dels säkerställa att vi har en tillräckligt tydlig politik att gå till val på – att hela S i stockholmsregionen (alla AK, båda PD) är samlad bakom en del gemensamma reformer – men också att säkerställa organisation och stöd för en tidig start av valrörelsearbetet i partiet.

Har du någon hjärtefråga?
En jämlik vård. Rättighetsfrågor, HBTQ-frågor.

Namn: Mathias Tegnér
Ålder: 40 år
Kommun: Tyresö

Nuvarande uppdrag: Riksdagsledamot (Länsbänksansvarig). I Näringsutskottet och EU-nämnden, Suppleant Riksbanksfullmäktige, Kommunfullmäktigeledamot i Tyresö. Styrelseledamot Tyresö Bostäder, Vice ordförande Stockholms ishockeyförbund, Styrelseledamot RF-SISU Stockholm, Ordförande Hanvikens SK, Ledamot Swedacs insynsråd.

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Efter att ha varit AK-ordförande i Tyresö sedan 2014 kan jag ta med de perspektiven in i DS arbete. När jag tillträdde som AK-ordförande ville jag se till att Socialdemokraterna i Tyresö: 1. Vann val. 2. Ökade i medlemsantal. 3. Utvecklade vår partiverksamhet. Detta har jag varit med att uppnå med resten av AK-styrelsen och vår kommunala grupp.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Det viktigaste distriktsstyrelsen kan göra är att hjälpa till att bygga starka arbetarekommuner i länet. Så blir vi en starkare folkrörelse och vinner val i framtiden. DS måste ihop med våra partivänner i Region Stockholm säkra att våra företrädare uppfattas som framtidsinriktade, kompetenta, genuina och ärliga. Slutligen behöver vi säkra PD:s ekonomi. Det ger oss förutsättningar att vinna val i framtiden, inte bara 2022 utan även 2026 och 2030.

Har du någon hjärtefråga?
Jag är socialdemokrat för att jag tror på Hjalmar Brantings bevingade ord: Att alla människor måste ges möjlighet att förverkliga ”sina bästa stämningars längtan”. Den mycket frihetliga visionen, som kräver ett jämlikt samhälle driver mig.

Den viktigaste sakfrågan under överskådlig tid är klimatet.

Namn: Joakim Jonsson
Ålder: 47
Kommun: Sollentuna

Nuvarande uppdrag: Oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Sollentuna kommun, styrelseledamot i Bommersvik samt i BoKoop som är ett bostadsbolag för att bygga kooperativa hyresrätter för unga.

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Som nationalekonom kan jag bidra med ekonomisk kunskap och erfarenhet från näringslivet och politiken. Jag har även bred styrelseerfarenhet från såväl partiet som föräldrakooperativ, idrottsföreningar och kommunala bolag. Sist men inte minst bidrar jag med framtidsoptimism. I Sollentuna går S framåt, den energin tar jag med in i distriktsstyrelsen!

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Ledamöterna i distriktsstyrelsen har erfarenheter från att jobba lokalt, nära väljarna. Dessa erfarenheter ger bra förutsättningar att sprida, leda och samordna utvecklingen av ny politik och nya kampanjmetoder. Genom gott ledarskap kan distriktsstyrelsen coacha, peppa och öka energi i kampanjarbetet i arbetarekommunerna i hela distriktet.

Har du någon hjärtefråga?
Jag är övertygad om att S har de bästa lösningarna för att skapa ett starkare och tryggare samhälle. Därför brinner jag för att vår rörelse ska känna större självförtroende och bli ännu bättre på att nå ut med vår politik. ”Gör din plikt, kräv din rätt” ska gälla alla och komma alla till del, oavsett bakgrund eller storlek på plånboken.

Namn: Åsa Westlund
Ålder: 43 år
Kommun: Haninge

Nuvarande uppdrag: Riksdagsledamot, ordförande riksdagens EU-nämnd, ledamot i partistyrelsen, ersättare i distriktsstyrelsen

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag kandiderar till ordförande för partidistriktet. Jag har förutom erfarenheten av att vara en del av distriktsledningen haft förmånen att företräda Socialdemokraterna i Stockholms län på flera sätt: i dåvarande Stockholms läns landsting, i Europaparlamentet, i riksdagen och i partistyrelsen. Det gör att jag vunnit kunskaper, erfarenheter och kontakter som jag mer än gärna vill använda för att leda vårt parti i regionen inför och i nästa valrörelse.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Distriktsstyrelsen ska samordna och leda arbetet med att förbereda vår organisation och vårt budskap inför valet. Det handlar om att på olika sätt stärka vår organisation och om att formulera och kommunicera vårt budskap. Jag menar att vi kan och måste stärka arbetet med detta på flera olika sätt.

Har du någon hjärtefråga?
Alla socialdemokrater brinner starkt för rättvisa och jämlikhet, för att alla människor ska ha frihet att förverkliga sina bästa stämningars längtan. Med de kunskaper jag skaffat mig om klimat och miljö-frågor under åren är det dessutom omöjligt att inte se dem som helt centrala för politiken- ja faktiskt för mänsklighetens överlevnad.

Namn: Lars Bryntesson
Ålder: 59 år
Kommun: Värmdö kommun
Nuvarande uppdrag: Studieledare i distriktsstyrelsen

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag vill utveckla studieverksamheten i partidistriktet. Det är ett omfattande arbete som just börjat, och det måste ske i nära samverkan med länets arbetarekommuner. Detta är helt nödvändigt för att stärka vår organisation och säkerställa dess långsiktiga hållbarhet. Dessutom kan jag bidra till distriktsstyrelsens arbete med mina erfarenheter som tidigare kommunalråd i Värmdö och Sigtuna.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Vi måste stärka vår partiorganisation i Stockholms län. Kunskap ger makt och självförtroende och därför är studieverksamheten central. Men vi behöver också bygga större självtillit och uppträda med större självförtroende. Vi måste bli bättre på att lyssna och ta till oss andra ”rörelser bland folket” – moderna folkrörelser. Dessutom måste vi ge människor ett budskap som innehåller något att längta till!

Har du någon hjärtefråga?
Jag brinner för demokratifrågor samt den sociala ekonomin, dvs idéburna organisationer, kooperativa företag och andra sammanslutningar som stärker demokratin och samtidigt utvecklar välfärden och tillväxten. Vi ska vara bäst på att styra kommunerna, regionen och staten, men förstå att samhället är större än detta. Vårt ledarskap måste omfamna mer än den offentliga sektorn. Vi behöver ha fokus på en starkare samhällsgemenskap!

Namn: Peter Schilling
Ålder: 51 år
Kommun: Sundbyberg
Nuvarande uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag bidra med ett ganska stort kunnande om hållbarhetsfrågor både kunskapsmässigt och kanske ännu mer praktiskt-politisk. Jag är van vid att arbeta strategiskt.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Hjälpa till med att koppla den regionala/kommunala politiken. Om den kopplingen fungerar bra ökar chanserna att vinna på nivåerna.

Har du någon hjärtefråga?
Hållbarhet. Har vi ingen bra hållbarhetspolitik blir det svårt att vinna valet 2022.

Namn: Sara Kukka-Salam
Ålder: 30 år
Kommun: Solna

Nuvarande uppdrag: Oppositionsråd

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Min styrka är att jag får saker att hända i praktiken. Som DS biträdande studieledare har jag varit huvudansvarig för distriktets medlemsutbildningar steg 1 och 2. Det vill jag fortsätta med. Jag är övertygad om att valsegern är beroende av att vi har många medlemmar med en stark ideologisk grund. Under kommande år vill jag arbeta för att underlätta för S-föreningar att ordna politiska samtalskvällar genom att sjösätta en ”talarbank” där S-föreningar kan välja mellan färdiga föreläsningserbjudanden med talare och tema.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
DS viktigaste uppdrag i år är att ro i hamn politikutvecklingsarbetet som ska ligga till grund för vår politiska valkommunikation 2022. Jag tror inte att val vinns genom 25 olika lokala budskap utan genom att vi som parti kommunicerar en sammanhängande S-berättelse och vision för hela huvudstadsregionen. Jag är glad att ha förmånen att leda distriktets arbete med politikutvecklingen på miljö- och klimatområdet.

Har du någon hjärtefråga?
Ekonomisk fördelningspolitik – nationellt och internationellt. Jag brukar säga: ”Före jag började studera ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm visste jag att jämlikhet var det moraliskt rätta samhällstillståndet. Efter mina studier kan jag också bevisa varför jämlikhet är det smartaste valet för samhället.”

Namn: Alexandra Völker
Ålder: 30 År
Kommun: Sundbyberg

Nuvarande Uppdrag: Riksdagsledamot och arbetarekommunens ordförande

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Vad jag kan bidra med i distriktsstyrelsen är kunskapen av att leda en arbetarekommun och dessutom i en kommun där vi styr i ett minoritetsstyre.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Distriktsstyrelsens viktigaste uppgift för att vi ska vinna val är att ge arbetarekommunerna bästa möjliga förutsättningar att kunna arbeta. Det handlar dels om att säkerställa att vi har en tydlig kommunikationsidé om vilket budskap vi gemensamt ska nå ut med, och dels att tillhandahålla rimliga förutsättningar för att faktiskt kunna genomföra kampanjen. Då arbetarekommunerna i stort sett endast vilar på ideellt engagemang krävs framförhållning för att vi ska kunna genomföra bra kampanjer och valrörelser. Kampanjtillfällen måste kunna bokas in och medlemmar måste få möjlighet att ta till sig det budskap vi vill nå ut med. När kampanjen ska äga rum, vad som ska kommuniceras och vilket material som ska användas måste komma i god tid.

Har du någon hjärtefråga?
Då jag sitter i Försvarsutskottet brinner jag särskilt för frågor kring hur vi rustar vårt samhälle att hantera kriser. Skogsbränder, stora virusutbrott och översvämningar är tyvärr bara några av de utmaningar vi kommer fortsätta möta framöver och som vi måste vara mer rustade för och förstå. Bortsett från krisberedskap brinner jag även extra för funktionshinderspolitik, jämställdhet och sjukvårdspolitik.

Namn: Tove Sander
Ålder: 48
Kommun: Danderyd

Nuvarande uppdrag: Ledamot i distriktsstyrelsen, ersättare i Danderyds arbetarekommuns styrelse, ledamot Landstingshuset i Stockholm AB, ledamot Regionfullmäktige, ersättare Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, ersättare Regionstyrelsen, ledamot Regionstyrelsens produktionsutskott, ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot Långtidsutredningen, 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott och vice ordförande Valberedning

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag har en kombination av erfarenheter som jag tror vidgar styrelsen vyer. Det är viktigt att det i styrelsen finns representation från en ”liten” arbetarekommun eftersom de har andra förutsättningar än arbetarekommuner med många medlemmar. Därtill ger mina 18 år i regionpolitiken en bra erfarenhetsbas men störst betydelse för distriktsstyrelsen tror jag är att jag som fritidspolitiker med en karriär utanför politiken många gånger kan se andra perspektiv och tänka utanför den politiska strategin. Att jag i mitt arbete som advokat dagligen träffar barn och vuxna från hela vårt län och med olika sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar ger mig en ovanlig möjlighet att se behov, möjligheter, och förutsättningar hos människor som lever utanför min sociala kontext och det är få förunnat att få den rika erfarenheten.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Distriktsstyrelsens viktigaste bidrag till valvinst är dels att bidra till att partidistriktet och dess arbetarekommuner mår bra så att medlemmarna får energi av sitt medlemskap för samhörighet och glädje ger kraft i valrörelse. Distriktsstyrelsen måste också initiera, stötta och bidra till politikutvecklingsarbete så att vi går till val dels med en politik som är relevant i sin samtid och dels med valarbetare som fått vara delaktiga i att forma den politiken och med stolthet förmedlar den.

Har du någon hjärtefråga?
Min hjärtefråga är det som för snart 20 år sedan fick mig att ta beslutet att gå med i partiet och det är barns uppväxtvillkor. Inget samhälle är bättre än sin förmåga att ta hand om sina minsta och ge dem uppväxtvillkor som ger dem möjlighet att bli de bästa vuxna de kan.

Namn: Eva Ullberg
Ålder: 53 år
Kommun: Järfälla

Nuvarande Uppdrag: Kommunalråd i opposition

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag kan bidra med erfarenheter från mitt tidigare fackliga engagemang främst inom LO, mitt engagemang inom ABF och folkbildningen samt från de olika uppdragen jag har haft centralt i partiet. Jag tror att mina år som AK ordförande och förtroendevald i Järfälla också kan komma till nytta. Eftersom Järfälla de senaste åren har befunnit sig i en expansion, både inom bostadsbyggandet som i utveckling av framtidens välfärd så bär jag inte bara på erfarenheter som kan vara till nytta utan också på en nyfikenhet och vilja till att våga pröva nytt.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Det är många saker som behöver ske samtidigt. Lära av tidigare val och valanalyser. Förbereda och arbeta med uppdraget vi har mellan valen som tex att organisera, bilda, och utveckla politiken. Styrelsen behöver kännetecknas av handlingskraft och framtidstro samt leda reformarbetet för regionen. Bidra till att arbetarrörelsens organisationer samlas och nyttjar varandras styrkor med målet om en valrörelse där fler vill vara med. Till sist handlar det om att leda valrörelsen och i samverkan med lokalorganisationen ha en politik som möter och ger svar på människors behov och längtan.

Har du någon hjärtefråga?
Det är många frågor som engagerar mig. Närmast och just nu ligger mitt engagemang i alla de olika verksamheterna som berör en kommuns utveckling och utmaningar som tex skolan, omsorgen, bostadsbyggandet och jämlikhetsfrågorna. Kulturpolitiken och folkbildningen ligger mig också nära.

Namn: Camilla Janson
Ålder: 55 år
Kommun: Upplands-Bro kommun

Nuvarande uppdrag: Oppositionsråd

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Tid, Engagemangen och Erfarenhet från kommunpolitiskt arbete inom olika områden under 25 år. Vardagsperspektiv.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Fokusera och kommunicera. Kontakt med såväl medlemmar som våra väljare.
Vi behöver en sammanhållen berättelse och vision med konkreta reformer som utvecklar vårt län och förbättrar länsbornas livsvillkor.
Vi måste fånga människors vardag, se dagens och morgondagens utmaningar och utveckla vår politik så att vi möter dessa, trovärdigt, konkret och handlingskraftigt.

Har du någon hjärtefråga?
Politik är en helhet så välfärdsfrågor och tillväxt hänger ihop. Det går inte att bryta ut ett särskilt område för att få ett samhälle som håller ihop. Det handlar om att bygga Stockholms län och Regionen starkt, där människor känner tillit och trygghet. Där En region där alla får samma livschanser. För att göra det måste vi försvara mänskliga rättigheter och bekämpa högerextremismen, öka jämlikheten och bryta segregationen.

Namn: Patrik Isestad
Ålder: 47 år
Kommun: Nynäshamn

Nuvarande uppdrag: Kommunalråd och distriktsstyrelsen.

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Folkrörelsen ska vara med och forma politiken. Förslag ska vara med i en dialog och förslag ska tas på allvar. Möjlighet till representation i vårt folkstyre ska alltid genomsyra varje beslut. Detta har varit vår styrka att genom bred förankring byggt vidare på den svenska modellen och ett styre av och för folket. Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och som medlem ska det finns det massor av intressanta aktiviteter att delta i.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Vi behöver lägga energi på partiorganisationen och att öppna upp dörrarna för intressanta seminarium, politiska samtal, möjliggöra politiken för folkrörelsen samt möjlighet att vara delaktig i konkreta politiska frågor. Det är så och endast så vi får ett starkare parti med nya och engagerade medlemmar.

Har du någon hjärtefråga?
svenska modellen om utjämning av ekonomiska resurser till ett jämlikt samhälle.
Färdriktning – vi människor ska ha något att se framemot.
Samförståndspolitik som samlar breda majoriteter.
Folkrörelsen ska vara med och forma politiken.

Namn: Agneta Lundahl Dahlström
Ålder: 59 år
Kommun: Täby

Nuvarande uppdrag: Kommunalråd Täby, gruppledare kommunfullmäktige och 2:e vide ordförande i kommunstyrelsen

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag har lång erfarenhet från gräsrotsnivån inom partiet och som kommunalt förtroendevald i mer än 20 år. Har även arbetat fackligt i yngre år.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Den absolut viktigaste saken vi behöver göra för att vinna valet är att ge väljarna en vision av det samhället som vi vill ha och skapa framtidstro d v s vi behöver ha en framtidsvision!

Har du någon hjärtefråga?
Min hjärtefråga är för- och grundskola.

Namn: Fredrik Sirberg
Ålder: 47
Kommun: Ekerö

Nuvarande uppdrag: Facklig ledare

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Mitt bidrag i distriktsstyrelsen är att fortsätta ge det fackliga perspektivet då jag jobbat facklig/politiskt i 27 år. Som ombudsman i Byggnads har jag jobbat med osund konkurrens och ekonomisk brottslighet i 18 år vilket gör att jag kan tillföra kompetens gällande arbetslivskriminaliteten.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Vid valet 2018 är det första gången sedan allmän och lika rösträtt infördes som inte LO medlemmarna i majoritet röstar på Socialdemokraterna. Vi behöver kommunicera och driva en politik som åter skapar förtroendet hos LO kollektivet och det gör vi bl.a. genom att värna anställningstryggheten.

Har du någon hjärtefråga?
Mina hjärtefrågor är bostadspolitiken, de arbetsrättsliga frågorna samt en arbetsmarknad där förekomsten av arbetsmarknadskriminalitet minimeras.

Namn: Ulrika Falk
Ålder: 44 år
Kommun: Norrtälje

Nuvarande uppdrag: Oppositionsråd, ersättare distriktsstyrelsen

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag hoppas kunna bidra med god laganda, positiv energi, erfarenhet av breda och blocköverskridande samarbeten och som landsbygdsbo även viktiga perspektiv i politikutvecklingen för en region som håller ihop.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Förena ambitionen att vara en stödjande kraft för länets arbetarekommuner med alla dess olika förutsättningar, och bedriva en samlad valrörelse där det står tydligt för invånarna hur regionens välfärd och deras vardag blir bättre med en röst på Socialdemokraterna i samtliga val.

Har du någon hjärtefråga?
Skolan!

Namn: Marie Axelsson
Ålder: 50 År
Kommun: Sigtuna

Nuvarande uppdrag: Oppositionsråd

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
I distriktsstyrelsen kan jag bidra med sakkunskap om kommunala utmaningar inom välfärden, särskilt inom utbildnings- och trygghetsfrågor. Jag är bra på att uttrycka mig kort och kärnfullt i både text och tal. I gruppen vill jag vara en lagspelare och det är så jag jobbar i partiet i Sigtuna kommun. Jag är orädd och ger mig gärna in i svåra frågor för att hitta nya vägar framåt. Vi måste tänka framåt och uppåt för att vända det politiska läget som råder.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Våga vara modiga, ta tag i jobbiga frågor och vara väldigt synliga i vårt arbete utåt, gentemot våra kommuner. De ska känna vår närvaro, stöd och engagemang.

Har du någon hjärtefråga?
Ungdomarna, vår framtid! Det är så oerhört viktigt att våra unga lyckas med sin utbildning så att de kan leva ett bra liv med en egen försörjning och delaktighet i samhället. Det i sin tur löser många av samhällsutmaningarna idag.

Namn: Serkan Köse
Ålder: 43 år
Kommun: Botkyrka

Nuvarande uppdrag: Riksdagsledamot sedan 2014 och sitter i arbetsmarknadsutskottet.

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Som ordförande för en stor arbetarekommun tar jag med mig partiorganisationens, dvs våra lokala frågor och utmaningar in i styrelsen och bidrar till att de perspektiven uppmärksammas och hanteras av styrelsen. Jag har också ett stort regionalt nätverk samt kunskaper om våra multikulturella föreningar/organisationer och områden som jag anser bidrar till att utveckla och stärka styrelsens arbete.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Att vara den samlande kraften i regionen för att vinna förtroende för partiet och verka för partiets politik. Vi måste bli ett vassare parti och ha en starkare organisation som bidrar till att vi blir en stark aktör som utvecklar och driver politiska frågor. Detta ska ske dels i samarbete med parlamentariska grupper i regioner, dels genom ett mer organisatoriskt och politiskt inriktat stöd till arbetarekommunerna. Distriktsstyrelsen ska också driva frågor som är viktiga för regionen på nationell nivå.

Har du någon hjärtefråga?
Att bryta segregationen och bekämpa fattigdomen. I dag står många av våra bostadsområden inför stora utmaningar. Det handlar om att bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen, minska bostadssegregationen, stärka demokratin och stödja det civila samhället. Det behövs ett långsiktigt arbete mot segregation. För ska Sverige hålla ihop måste samhällsbygget vara rättvist och ojämlikheten bekämpas. Det är ett arbete som måste göras från grunden för att vi ska komma åt de mekanismer som bidrar till de ökade klyftorna och orsakerna bakom den ökade otryggheten.

Namn: Ebba Östlin
Ålder:
49 år
Kommun: Botkyrka

Nuvarande uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Mångårig erfarenhet av att driva konkret socialdemokratisk politik för att minska klyftorna i ett nytt politiskt landskap.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Bedriva en aktiv och tydlig socialdemokratisk politik där vi lyfter våra lösningar på vår tids stora utmaningar: segregationen, klimatkrisen och oron för att välfärdsstaten inte håller.

Har du någon hjärtefråga?
Krossa segregationen och ta tillvara hela Stockholmsregionens potential.

Namn: Aida Hadzialic
Ålder:
Kommun:

Nuvarande uppdrag: Regionråd i opposition

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
För att socialdemokratin ska bli starkare – både i Sverige och i vårt län – behöver vi en välfungerande partiorganisation. Vårt partidistrikt måste växa och förtroendet för vårt parti måste öka. I Stockholmsregionen står vi inför en historisk uppgift att efter 16 år av borgerligt styre ta över makten 2022 – för att därefter stärka välfärden, sjukvården och framtidstron. Allt detta vill jag verka för.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Distriktsstyrelsen måste arbeta strategiskt och strukturerat för att bygga en valvinnande organisation. Det handlar om ordentlig planering, samordning och roll-respektive resursfördelning, med konkreta och mätbara mål som följs upp.

Har du någon hjärtefråga?
Jag vill se ett Sverige och Stockholmsregion med starkare framtidstro, där välfärden sätts först, där alla kan resa sig och färdas väl genom livet. För att klara detta behöver vårt land och region fortsätta växa, med fler jobb, en välfungerande bostadsmarknad och innovationer som hjälper oss ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Namn: Azadeh Rojhan
Ålder: 34
Kommun: Upplands Väsby

Nuvarande uppdrag: Riksdagsledamot

Vad kan du bidra med i distriktsstyrelsens arbete?
Jag ser organisationsutveckling och folkrörelsearbetet som väldigt viktiga för partiet. Även studier och hur vi tar hand om våra medlemmar är viktigt. Jag vill bidra till att lyfta dessa frågor.

Vilken är den viktigaste insatsen distriktsstyrelsen kan göra för att partiet ska vinna val?
Stärka vår partiorganisation för att bättre och med större självförtroende ska kunna bära ut vår politik. Våga formulera en tydlig vision för vår region och presentera reformer för att uppnå den visionen.

Har du någon hjärtefråga?
Demokratifrågor, Utbildning och den civilsamhällets företagande, det vill säga det som inte är privat eller offentligt.

facebook Twitter Email