Gör dina events tillgängliga för fler

I följande tutorial beskriver vår Stockholms kommunsekreterare Catharina Piazzolla hur du lätt kan sprida din förenings events till en större publik.

En kort tutorial kring hur du lägger till en medvärd på Facebook. Och obs! Den du lägger till måste självklar godkänna din förfrågan, så ni kan inte lägga till vem som helst. :-)

Publicerad