Några saker att tänka på vid telefonsamtal

Exempelbild

Här hittar du några tips på bra saker att tänka på när du ringer till väljare.

 

När du ringer är det bra att ha ett bra headset. Då har du båda händerna fria för att göra anteckningar och kanske gestikulera om du brukar göra det när du pratar.

Du har vanligtvis lite mindre tid på dig att genomföra ett samtal i telefonen än vad du har när du står öga mot öga t.ex. vid en dörrknackning. Ett riktmärke för hur långt ett telefonsamtal bör vara är ca 2 minuter. Därför är det viktigt att du känner dig säker på vad du ska säga och vad syftet med ditt samtal är.

Förbered dig väl så att du vet vad du ska säga. Om personen du ringer till ska lyssna på vad du säger så är det viktigt att du inte låter som om du läser från ett manus. Även om det är så att du faktiskt har ett manus, som du har tillgång till via Ecanvasser och Walk-appen.

Presentera dig klart och tydligt så det inte råder någon tvekan om vem du är. I början av samtalet ska du också tala om syftet med ditt samtal. Var artig och visa respekt för den du ringer. Om personen du ringer inte har tid att prata just nu – fråga vilken tid som skulle vara mer lämplig och se till att återkomma vid det tillfället.

Tänk på att tala tydligt och att inte prata för fort. Det är bra att göra planerade korta (andnings)pauser i samtalet så att du får en mer naturlig samtalston och att samtalet inte låter forcerat. Korta pauser fungerar även som en förstärkning av saker du tycker är extra viktiga i samtalet. Tänk på att le när du pratar – det kan låta märkligt – men det hörs på tonen i din röst om du ser glad ut när du pratar

Se till att du avslutar med det som var syftet med ditt samtal t.ex. att uppmana personen att bli medlem i partiet eller att anmäla sig till det öppna mötet som du bjuder in till.

• Bra head-set
• Förbered dig väl på det du ska säga
• Presentera dig och syftet med samtalet i början av samtalet
• Tala tydligt och inte för fort
• Se glad ut när du ringer
• Avsluta med en uppmaning och tacka för samtalet

Publicerad