Medlemsutbildning del 2 - Fördjupningskurs för dig som genomfört del 1

Fördjupning från del 1 och bygg på din kunskap.

I denna del får du möjlighet att diskutera och få insikter om socialdemokratisk strategi, ideologi i dagspolitiken och opinionsbildning. Få förståelse för hur maktstrukturer påverkar oss. Du får en introduktion till retorik och kommunikation samt hur du som medlem kan använda samtalet för att organisera flera.

Utbildningstillfällen del 2

Datum 31 augusti - 1 september

Tid 09.00 till 16.00

Plats i centrala Stockholm

Datum 23-24 november

Tid 09.00 till 16.00

Plats i centrala Stockholm

Publicerad