Politiska program

Exempelbild

Här kan du läsa de program och reformagendor som representantskapet för Socialdemokraterna i Stockholm har beslutat om.

De politiska programmen fastslår principiella ståndpunkter som ska vägleda Socialdemokraterna i Stockholms politiska beslut.

Reformagendorna slår fast reformer som Socialdemokraterna i Stockholm förordar för att nå våra politiska målsättningar.

Publicerad