Terroriststämpla iranska revolutionsgardet

Zan, Zendegi, Azadi. – Jin, Jiyan, Azadî
Kvinna, Liv, Frihet.
Slagord som skanderat över Iran och världen i över 8 månader.

Jina Mahsa Amini dödades av den iranska moralpolisens övervåld den 16 september 2022. Hennes död kom att bli startskotten på det som kallats för världens första feministiska revolution. Kvinnor och flickor intog gatorna för att demonstrera mot den iranska regimen. Dessa protester har mötts av en oförståelig brutalitet. Socialdemokraterna i Stockholms Län kräver ett omedelbart stopp på våldet och fördömer regimens gränslösa brutalitet.

Den iranska regimen har i över 40 år utsatt befolkningen för förtryck och begått allvarliga brott mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Landets etniska och religiösa minoriteter, exempelvis balucher, kurder och bahaier, har varit speciellt utsatta under den iranska regimens styre. Utöver förtrycket har den politiska misskötseln i landet haft förödande konsekvenser för landets ekonomi med skenande fattigdom och inflation som följd. Det iranska folkets missnöje med regimen har under de senaste månaderna ekat över hela världen. Demonstrationer till stöd för det iranska folkets kamp för frihet och demokrati har arrangerats varje vecka runt om i världen, så även i Stockholm.

Socialdemokraterna i Stockholms län står i solidaritet med det iranska folkets kamp för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Den iranska regimens förtryck måste upphöra och det iranska folkets möjlighet och inflytande att påverka landets framtid måste säkerställas.

Under de senaste månaderna har den iranska regimens grymhet blivit alltmer tydlig för omvärlden. Massarresteringar, tortyr och skenrättegångar som möjliggjort att avrättningar kunnat verkställas har varit regimens svar på de landsomfattande protesterna.

Det är av stor betydelse att EU tidigt vidtog åtgärder, genom bland annat riktade sanktioner och frysning av tillgångar mot representanter av den iranska regimen. Socialdemokraterna i Stockholms län välkomnar ytterligare tydliga åtgärder mot den iranska regimen och stödjer det internationella samfundets tydliga markeringar mot den iranska regimens förtryck och brott mot mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna i Stockholms län kräver att EU ska terroriststämpla Revolutionsgardet och att de kännbara sanktionerna mot regimens företrädare och deras anhöriga utökas. Vi vill vidare att regeringen verkar för att EU ökar påtryckningarna på den iranska regimen att släppa alla politiska fångar och kräver att alla avrättningar upphör.

Händelserna i Iran påverkar många som lever och bor i Stockholmsregionen. Här lever och arbetar många svenskar med rötter i Iran som känner en stark koppling till sitt ursprungsland. Socialdemokraterna i Stockholms län delar oron och engagemanget för deras släktingar och vänner i Iran.

Socialdemokraterna i Stockholms län kommer fortsätta att vara engagerade och stå upp för det iranska folkets kamp. Vi kommer på olika sätt att driva på för att stötta det iranska folkets rätt till ett fritt och demokratiskt Iran.