Valprogram 2022 - Vårt Stockholm kan bättre

Stockholm ska vara en stad för alla. En stad med kreativitet, trygghet, öppenhet och sammanhållning. I Stockholm ska alla kunna växa. Omsorgen om varandra liksom omsorgen om kommande generationers livsmiljö ska vara självklara utgångspunkter för politiken. Stockholm ska vara en stad där segregation och otrygghet minskar. Vi ska vända på varje sten för att våld och kriminalitet ska minska. Välfärden, oavsett om det handlar om vård, omsorg eller skola, ska stärkas och prioriteras före skattesänkningar. Vi ska ta
tillbaka kontrollen över välfärden, stoppa dyra privatiseringar och inte låta marknadsskolan härja fritt.

Under 2000-talet har både Stockholms stad och Region Stockholm huvudsakligen styrts av Moderaterna och andra högerpartier. Det har inneburit ökade klyftor och ökad segregation. Det har lett till en stad som glider isär. Stockholm har alltmer blivit en stad för de som har råd. Skattesänkningar och
privatiseringar har prioriterats framför kvalitet i vård, skola och omsorg. Bostadsbyggande har ersatts av utförsäljningar och trygghetsskapande förebyggande arbete har rustats ner. I spåren av ojämlikhet, fattigdom och segregation gror brottslighet och otrygghet.

Nu vill Moderaterna låta Stockholms utveckling styras av Sverigedemokraterna. Vi socialdemokrater kommer aldrig tillåta en högerpopulistisk politik som ställer grupper mot varandra, som slår sönder och
säljer ut välfärden och som stänger ner vårt öppna samhälle. Därför är vi garanten mot att extrema och främlingsfientliga krafter får inflytande, i riksdagen, regionen och i stadshuset.

Vi är övertygade om att Stockholm kan bättre. Stockholm ska vara möjligheternas stad. I Stockholm ska människor och företag växa. Människorna, naturen, stadens skönhet och ett brett utbud av kultur ska
fortsatt attrahera boende och besökare från hela världen.