Du behövs i vår rörelse - bli medlem i dag!

S i Stockholm Var med i höstkampanjen S i Stockholms län

En generalplan för att korta köerna och garantera vård efter behov

Socialdemokraternas budget för Region Stockholm 2021.

Människor har blivit starkt drabbade av pandemin och hela regionen har slutit upp bakom vårdpersonalens insatser. Vi ser att krisen har blottat de problem som regionen haft sedan länge. Moderaterna har under 14 års tid slösat bort skattepengar på dyra privatiseringar och gjort vården till en marknad. De bär ansvaret för den djupa vårdkrisen. Nu…

Läs mer

Allt fler äldre får avslag när de söker äldreboende

Antalet äldre som får avslag på sina ansökningar till äldreboenden ökar nu i Stockholm.

Från 2018 har andelen avslag för vård- och omsorgsboenden ökat med tre procentenheter, från 16,7 procent till 19,7 procent. Avslagen till servicehus har ökat med nästan 15 procentenheter från 2018 till 2019. Även antalet domar som går emot stadens beslut har ökat från 25,5 procent 2018 till 39,9 procent 2019. Det visar att stadens bedömningar…

Läs mer
facebook Twitter Email