Du behövs i vår rörelse - bli medlem i dag!

S i Stockholm Bli medlem idag S i Stockholms län

Nya siffror: Stockholm får närmare 1,8 miljarder i statligt coronastöd

1 769 050 816 kr. Så mycket blir Stockholms stads del av de statliga pengar som regeringen skjuter till för att stärka kommunernas ekonomi. Det visar nya nedbrytningar som regeringen presenterat.

Utöver det står det nu klart att regeringens satsning på det så kallade ”äldreomsorgslyftet” innebär att ca 800 personer kommer omfattas i Stockholms kommun. Satsningen innebär att anställda inom äldreomsorgen ges möjlighet att läsa till vårdbiträde/uska på betald arbetstid. SKR och Kommunal har tecknat en överenskommelse om att de som är del av lyftet ska…

Läs mer

Socialdemokraterna kräver ett nytt stödpaket till kulturen

Den 31 mars presenterade majoriteten i Stockholm ett ”stödpaket” till kulturen. Stödet skiljde sig åt från andra insatser från staten och regionen i att det bara omfördelade pengar. Inga nya medel avsattes för stödpaketet. Nyligen meddelade Teater Pero att de kommer lämna sina två scener i Sveavägen. Verksamheten är en del av stadens kulturella infrastruktur och riktar sig direkt till barn och ungdomar.

Socialdemokraterna anser att detta visar att stödet var och är otillräckligt. Tidigare föreslog Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ en krisfond på 35 miljoner kronor och att kulturstödet som tagits bort skulle tillbaka. Detta för att hjälpa kulturscener som nu är under en stor ekonomisk press. – När det nu är uppenbart att stödet…

Läs mer
facebook Twitter Email