Reformagenda för att minska de klimatpåverkande utsläppen i Stockholmsregionen

De senaste fyra åren är de varmaste som har uppmätts och ledde till fler orkaner, rekordtemperaturer och skogsbränder. Torka och skyfall var förödande för jordbruket. Klimatengagemanget ökar men medan fakta skriker efter handling breder samtidigt klimatförnekelsen ut sig, och nästlar in sig i några av världens mäktigaste politiska centrum. Den är en central del av den högerpopulistiska politiken som också växer i vårt land. Trots en ny klimatlag med målsättning om att Sverige ska ha netto nollutsläpp 2045 och beslut om att Stockholms stad ska vara fossilfritt 2040 pekar utvärderingar på att målet inte kommer nås med befintlig politik. Internationellt varnar FN:s klimatpanel för att tiden att ställa om och nå Parisavtalets mål är knapp. Vi har omkring 10 år på oss att göra jobbet.

Utöver stigande globala medeltemperaturer och larmrapporter om extremväder, smältande isar och brinnande skogar riktas numera också fokus på de dramatiskt växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Därmed
riskerar en klimatpolitik som uppfattas att slå mot människors frihet och som inte bärs upp av en jämlikhetsidé att förstöra våra chanser att pressa ner utsläppen och möta klimathotet. Om vi inte tar denna fråga på allvar
riskerar vi att tappa stöd för omställningen, även i Sverige och i Stockholm.

Klimatfrågan är en existentiell fråga. Hur skapar vi ett samhälle där människor kan leva sina liv med goda livsvillkor här och nu, men också i framtiden? Klimathotet kan inte mötas genom att vi, var och en, som individer ska bära omställningen själva. Till skillnad från högern så vet vi att marknaden inte kommer att ta det ansvaret. Tillsammans kan vi dock åstadkomma den nödvändiga omställningen.

Det svåra är inte att få stopp på utsläppen. Den svåra är säkerställa att människor vågar stötta omställningen. En förutsättning för att kunna driva klimatarbetet i den höga takt läget kräver, är därför en politik som tydligt
prioriterar minskade ekonomiska klyftor och skapar trygghet i omställningen för alla. Genom vår starka prioritering av jämlikheten har därför inget parti bättre förutsättningar att hantera och lösa klimatkrisen än Socialdemokraterna.