Gå till innehåll

Nyheter

 • Stockholm tar tillbaka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen

  Den rödgröna majoriteten har nu beslutat om en ny upphandling av vuxenutbildningen i Stockholm. Den innebär en omläggning av politiken för att stärka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen.
 • Två miljoner kronor till fler trygghetskameror

  Oavsett var i staden man bor ska stockholmarna kunna känna sig trygga. Under förra året satte Stockholms stad upp tio trygghetskameror på platser i Stockholm som staden tillsammans med polisen identifierat som otrygga. I nästa års budget tillförs två miljoner kronor för ytterligare kameror i den offentliga miljön.
 • Magdalena Anderssons jultal 2023

  Den 2 december kl 11:00 jultalar vår partiordförande på Årsta torg i Stockholm.
 • Stockholmsregionens kandidater i Europavalet 2024

  Socialdemokraternas partistyrelse har beslutat om kandidater till Europavalet den 9 juni 2024. På andra plats står före detta bostadsminister och tidigare EU-parlamentariker Johan Danielsson. Han är också hela Socialdemokraterna i Stockholmsregionens kandidat.
 • Skarpnäck möter Karin

  Under hösten inleder vi en Stockholmsturné med öppna medborgarmöten med finansborgarrådet Karin Wanngård. Syftet är att bjuda in medborgare till öppna möten med vår stads högsta politiker för att medborgare ska kunna ställa frågor, komma med synpunkter och påverka politiken.
 • Nu markanvisas 693 nya bostäder i Stockholm

  På exploateringsnämndens sammanträde den 9 november beslutade det rödgröna styret att markanvisa 693 bostäder, varav 510 hyresrätter. Det innebär att Stockholms stad under innevarande år markanvisat totalt 4 677 bostäder.
 • Hur kan vuxenutbildningen bättre kan möte näringslivets behov

  Näringslivet i Stockholm har stora rekryteringsbehov av bussförare, kockar, byggnadsarbetare, installatörer och annan yrkesutbildad personal. Därför bjuder Stockholms stads arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren (S) och arbetsmarknadsnämndens ordförande Arvid Vikman Rindevall (S) idag in till ett branschråd med företrädare för bland annat transport-, bygg-, restaurang-, och installationsbranschen. Fokus för samtalet är hur vuxenutbildningen bättre kan möta näringslivets behov av yrkeskompetens.
 • Stockholm leder Europas klimatomställning - fått erkännande av EU

  Stockholm ska vara världsledande i att minska utsläppen. Senast år 2030 ska staden vara klimatpositiv. Nu har Stockholm, som en av tio städer i Europa, granskats av EU-kommissionen och fått sin klimatplan godkänd genom en så kallad ”Mission Label”. Stockholm är därmed först i EU att få detta godkännande.
 • Åtgärder för omhändertagande och placering av barn och unga

  Alla barn och unga som riskerar att fara illa eller hamna på glid ska få det skydd och stöd som de behöver. Genom uppsökande och förebyggande arbete ska de som behöver få stöd i ett så tidigt skede som bara möjligt. Sverige och Stockholm har dessutom drabbats av en våldsvåg där allt yngre människor begår brott. Inte sällan behöver dessa barn och unga placeras utanför sin hemmiljö. Nu tar den rödgröna majoriteten i Stockholm ett samlat grepp kring omhändertagande och placeringar av barn och unga för att säkerställa att de får goda uppväxtvillkor.
 • Stockholms stads budget för 2024 presenterad

  Idag presenterade det rödgröna styret förslaget till Stockholms stads budget för 2024. Budgeten har ett tydligt fokus på att värna välfärden, förebygga otrygghet och bedriva den miljö- och klimatpolitik som krävs. Det är en budget som får Stockholms stads verksamheter att gå runt och täcker de beräknade kostnadsökningar som välfärden står inför nästa år.
 • En ansvarsfull budget för Stockholms skolor

  Stockholm, likt hela Sverige, har drabbats hårt av inflationen. 2023 har varit ett tufft år för de kommunala skolorna och samhällsekonomin ser fortsatt svag ut 2024. I detta läge lägger det rödgröna styret i Stockholm fram en ansvarsfull budget för Stockholms skolor. Schablonen höjs med 5,1 procent för stadens grundskolor och beräknas täcka nästa års kostnadsökningar.
 • Ansvar i kris – Budget 2024
  Region Stockholm

  Mittenkoalitionen i Region Stockholm - som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – presenterar tillsammans med Vänsterpartiet i dag budgeten för 2024. Det är en stram och återhållsam budget för att skydda sjukvården och kollektivtrafiken från dramatiska besparingar. Det är ingen budget för satsningar eller ambitionshöjningar.
 • Skattehöjning för att skydda stockholmarnas välfärd

  Sverige befinner sig i en välfärdskris parallellt med en alltmer akut miljö- och klimatkris. Inför Stockholms stads budget för 2024 stod vi i det rödgröna styret i valet mellan omfattande nedskärningar och en skattehöjning. Vi valde att höja skatten med 24 öre mer per intjänad hundralapp.
 • Stockholmsregionens nomineringar till EU-parlamentet

  Vi är glada att nu kunna presentera Stockholmsregionens gemensamma kandidat till EU-parlamentet - Johan Danielsson. Johan Danielsson är före detta bostadsminister och tidigare EU-parlamentariker. Johan är född i Borlänge men numera bosatt i Älvsjö, Stockholm.
 • Nytt projekt i Järva ska leda fler till arbete

  Att skapa fler vägar in i arbetslivet är ett av det rödgröna styrets fokusområden, i synnerhet i Järva där arbetslösheten är högst i staden och utbildningsnivåerna lägst. I Rinkeby-Kista ligger arbetslösheten på 13 procent, det är åtta procent högre än snittet i staden. Som en del av arbetet med Fokus Järva startas nu det nya projektet ”Fler till studier” med syfte att få fler Järvabor i studier som leder till arbete. Projektet startas även upp i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.
 • Nu öppnar Stockholm upp svenska som andraspråk för ukrainare

  Det rödgröna styret går nu fram med ett förslag som öppnar upp studier i svenska som andraspråk (SVA) för ukrainska flyktingar i staden. Sedan juni 2023 har ukrainare haft tillgång till SFI, och nu blir det även möjligt att läsa vidare och ytterligare förstärka sin svenska.
 • Pilotprojekt med trygghetskameror i Akalla och Husby

  Stockholm har under en längre tid haft problem med kriminalitet och otrygghet. Kameraövervakning har visat sig ha en preventiv effekt på bland annat egendomsbrott som stöld och skadegörelse men även så kallade utomhusbrott. Därför tas nu trygghetskameror på två platser i staden i drift och blir ett komplement till polisens kameror och stadens ordinarie trygghets- och förebyggande arbete.
 • Mål om färre anställda per chef i Stockholms stad

  Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med mer än 40 000 anställda. Ett av det rödgröna styrets fokusområden inom personalpolitiken är att skapa bättre förutsättningar för medarbetare och chefers utveckling. Som ett led i det går styret nu fram med en riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad. Riktlinjen beskriver stadsgemensamma chefsnivåer samt anger ett riktvärde för antal medarbetare per chef.
 • 34 miljoner till trygghetsinvesteringar

  Under mandatperioden avsätter den rödgröna majoriteten 100 miljoner kronor årligen för trygghetsinvesteringar i det offentliga rummet, till exempel upprustning av torg, förbättrad belysning vid skolor och aktivitetshus och stängning av smitvägar. Ekonomi- och trygghetsutskottet har beviljat en ny omgång investeringar om 34,4 miljoner kronor i hela staden.
 • Sommarkampanj 2023

  Nu har vi dragit igång sommarens hetaste medlemsvärvningskampanj. Till vår hjälp har vi 6 fantatiska människor som vi presenterar längre ner i mailet. De kommer att se till att det blir värvning ute på gator och torg, dörrknackningar, glassutdelning och annat kul i Stockholm under juli månad. 
 • Fortsatt stärkta resultat för Järvas niondeklassare

  Nu har de preliminära betygen för Stockholms niondeklassare kommit och eleverna lämnar grundskolan med stabila resultat och höga genomsnittliga meritvärden.
 • Idrottsforum för att stärka Stockholmsidrotten

  Ordförande i idrottsnämnden Maria-Elsa Salvo (S) startar ett idrottsforum för regelbunden dialog med idrottsrörelsens representanter. Forumet samlar berörda föreningar som tillsammans med politiken för tematiska samtal med syfte att stärka idrotten i hela staden. Dialogerna organiseras av ordföranden i idrottsnämnden i nära samarbete med RF-SISU Stockholm. Första mötet hålls den 12 juni 2023 och kommer bland annat att handla om den rödgröna majoritetens satsning Fokus Järva.
 • Nu markanvisas 1 105 nya bostäder i Stockholm

  På exploateringsnämndens sammanträde den 8 juni beslutade det rödgröna styret att markanvisa 1 105 bostäder, varav 550 blir hyresrätter. Det innebär att nämnden under år 2023 har markanvisat totalt 3 564 bostäder.
 • Möt vår EU-gruppledare Heléne Fritzon inför EU-valet

  Nästa år är det dags för val till Europaparlamentet. Med anledning av det har våra S-parlamentariker tagit fram en rapport om den socialdemokratiska politik de bedrivit mellan 2019-2021 samt vilka mål som uppnåtts.
 • Tillsynsärende Socialdemokraterna i Botkyrka

  Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt har inom ramen för det pågående tillsynsärendet i Socialdemokraterna i Botkyrka begärt av partistyrelsen att inte ansluta de medlemmar som sökt medlemskap under perioden 29/1 – 16/2.
  Partistyrelsen har beslutat att godkänna partidistriktets begäran.

 • Sverige står upp för Ukraina

  På fredag visar vi vår solidaritet med det ukrainska folket i en demonstration mot den ryska invasionen av Ukraina.Den 24 februari är det ett år sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina.
 • Rekordstort räddningspaket till sjukvården i Region Stockholm

  Vi presenterar ett historiskt räddningspaket på 2 miljarder kronor till sjukvården i Region Stockholm.
 • Slutsatser av Botkyrka-granskningen

  De senaste veckorna har partidistriktet i Stockholms Län undersökt de medieuppgifter som gjort gällande att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle ha infiltrerats av gängkriminella och att dessa personer skulle ha orkestrerat en kupp för att på medlemsmötet den 28 januari avsätta kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin.