NYHET

Regeringen straffar Stockholm, Göteborg och Malmö med orättvis fördelning av statsbidrag för socialtjänsten

Nyligen fattade regeringen beslut om ett nytt statsbidrag för att stödja kommunerna i omställningen till den nya socialtjänstlagen som träder i kraft under 2025. Lagen innebär att socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Regeringens besked är att tilldela varje kommun 650 000 kronor var för det stora omställningsarbetet som väntar. Den låga fördelningen är ett hårt slag mot Stockholms, Göteborgs och Malmös socialtjänster i omställningen till den nya lagen, som innebär en stor och välkommen ambitionshöjning för kommunernas arbete.

Exempelbild

Stockholms, Göteborgs och Malmös invånarantal utgör nästan 20 procent av Sveriges befolkning och städernas socialtjänster är viktiga pusselbitar för att få bukt med de sociala problem som finns i Sverige idag. Den nya socialtjänstlagen är högst välkommen. Omfattande förändringar i lagen har inte genomförts sedan 1980-talet. Socialtjänstens omställning till den nya lagen är nödvändig och efterfrågas av såväl regeringen som kommunerna och socialtjänstens medarbetare. Men nu slår regeringen undan fötterna på våra städers möjligheter att göra omställningen.

Brukligt i dessa sammanhang är att fördelningen baseras på kommunernas invånarantal, vilket också var regeringens tidigare besked. Enligt den beräkningen hade Stockholms stad fått 18,7 miljoner kronor, Göteborg 11,4 miljoner kronor och för Malmö 6,8 miljoner kronor av de 200 miljoner kronor som fördelas. Det nya beskedet innebär att arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen kommer att avsevärt försvåras. De knappa medlen kommer inte räcka till för att uppnå den nya lagens höga krav, som bland annat betyder att kommunerna ska ge fler tidiga insatser så att medborgare får stöd snabbare innan problem hinner växa sig större.

– Stockholmsregionen har blivit hårt drabbad av våldsvågen i Sverige och vi i Stockholms stad har påbörjat arbetet för att anpassa vår verksamhet till den nya socialtjänstlagen. Vi har cirka 10 000 medarbetare inom socialtjänsten och ännu fler som är i behov av socialtjänstens service. Det här förslaget är ett hårt slag mot det viktiga arbetet vi har framför oss, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

– Regeringen måste börja lyssna på polisen och alla andra som jobbar mot kriminalitet och otrygghet. De säger alla samma sak: skolan och socialtjänsten är avgörande. Regeringen har redan skurit ner massivt i välfärden och drar nu undan mattan för de verksamheter som ska skapa trygghet. Det här beslutet är ett slag mot våra möjligheter att skapa trygga bostadsområden och bryta ner gängen, säger Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

– Vi välkomnar ambitionshöjningen, men än en gång backar regeringen från sitt ord. Tyvärr kan vi kommuner inte lita på regeringens påstådda ambitioner för att öka tryggheten. I Malmö är samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter och civilsamhälle alldeles avgörande för att skapa bra förutsättningar för barn, unga och vuxna i livet. Inte minst för att fånga unga tidigt och klippa svansen till de kriminella gängen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Om regeringen menar allvar med att få bukt med de sociala problem som finns i Sverige måste regeringen se till att proportionerligt ge kommunerna de resurser som krävs.