Expeditioner och styrelser

Exempelbild

Har du frågor om medlems- och föreningsärenden, kontakta vår administrativa personal

Stockholms partidistrikt

Adress: Box 1135, 111 81 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 68, 3 tr
Telefon: 08-791 11 00
E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

För medlems- och föreningsfrågor, kontakta:

Jonatan Ullholm
Assistent, förenings- och medlemsservice Stockholm
Telefon: 08-791 11 10

Medlemsärenden:
E-post: medlemsregistret@stockholm.socialdemokraterna.se

Föreningsutskick:
E-post: kallelser@stockholm.socialdemokraterna.se

Stockholms läns partidistrikt

Adress: Box 834, 101 36 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 68, 3 tr
Telefon: 08-791 11 80
E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

För medlems- och föreningsfrågor, kontakta din arbetarekommun.

Publicerad