Avgå Alexander Lukasjenko

Alexander Lukasjenko är en illegitimt vald president och vi uppmanar härmed honom att avgå.

Sedan presidentvalet i Belarus har situationen i landet eskalerat. Demonstranter, journalister och oppositionella har frihetsberövats och det är för alla uppenbart att det officiella resultatet som ger Alexander Lukasjenko runt 80% av stödet, är falsifierat och bygger på valfusk. Valresultatet har fungerat som en utlösande faktor för de folkliga protester vi sett i landet. Svaret från regimen har varit våldsamt, brutalt och dödligt.

De samlade demokratiska krafterna i Belarus har tydligt deklarerat att Alexander Lukasjenko inte är en legitimt vald president i landet, eftersom ett fritt, rättvist och demokratiskt val inte genomförts i Belarus.

Detta faktum är orsaken till gatuprotesterna, eftersom Belarus folk inte tror på Alexander Lukasjenkos seger. I nuläget måste regimen i Minsk först och främst visa återhållsamhet, avstå från att utlysa undantagstillstånd och avstå från att ytterligare trappa upp konflikten. De brottsbekämpande organen måste avstå från att utföra olagliga order, avstå från använda våld, avstå från utomrättsliga avrättningar.

Vidare måste militären återvända till sina förläggningar, myndigheterna måste öppna upp tillgången till internet och oberoende informationsresurser, samt upphöra med förföljelsen av journalister, sociala och politiska aktivister, samt vanliga medborgare.

Vi är glada att EU har beslutat att införa sanktioner mot Belarus och enskilda statstjänstemän. Eftersom läget nu förvärras måste sanktioner direkt riktade mot Lukasjenko personligen övervägas. Vi uppmanar också Cypern att sluta blockera kraftigare åtgärder mot regimen i Minsk inom ramen för EU.

Vi Socialdemokraterna i Stockholms län kräver att alla fängslade medborgare omedelbart friges, att alla brottmål som rör deltagande i massevenemang omedelbart ska annulleras, samt att alla politiska fångar friges.

Vi kräver vidare Lukasjenko avgår, att fria och rättvisa val genomförs, samt att Svetlana Tikhanovskaya ges möjlighet att verka politiskt i Belarus.

Socialdemokraterna Stockholms län

2020-09-21