Fackliga utskottet

Stockholms fackliga utskott samlar alla fackliga S-föreningar.

Föreningar i FU

AGGIS Agitationsklubben i Stockholm

Byggsossen i Stockholm

Centralbyråkraterna (socialdemokrater i statlig tjänst)

El-sossen

FastighetsSossen

Försäkringstjänstemännens s-förening

Handels förbundskontors s-förening

Handels-sossen Stockholm

Hotell och Restaurang Sossen

Hyresgästanställdas s-förening

IF Metallsossen Stockholm

Kommunalanställdas s-förening

Kommunal Stockholms läns s-förening

Kooperativa s-föreningen

Livs avd 4 s-fackklubb

LO-Borgens s-arbetsplatsförening

LO-Fackens s-förening Stockholm

Lokaltrafikens s-förening

Målarsossen Stockholm

Polstjärnans s-förening

SEKO-sossen Stockholm

S-fackklubben Löftet

S-klubben Kommunal Stockholm Mitt

S-sjuksköterskor

Transport s-fackklubb Stockholm

Tulltjänstemännens s-förening