Ekonomisk demokrati

Den ekonomiska demokratin är en fråga som arbetarrörelsen diskuterat sedan partiets bildande, ofta i samband med den övergripande debatten om demokratins räckvidd. Att demokratin skulle genomsyra hela samhället från allmänna val till arbetsplatsen var en självklarhet för tidiga socialdemokrater och socialister, men demokratiseringen visade sig också mer problematisk inom vissa delar och de politiska riksdagsmajoriteterna omöjliggjorde många reformer helt.

Den kanske livligaste debatten fördes under 20-talet och sedan åter på 70-talet. Först
mellan Ernst Wigforss, Richard Sandler och Gustav Möller som under såväl partikongresser, i riksdagen och interna partitidningar debatterade demokratins tre
delar; den politiska, sociala och ekonomiska demokratin. Den politiska demokratin
vann sin tydligaste seger i samarbete med liberalerna vid införandet av allmän rösträtt
för män och kvinnor. Den sociala demokratin skulle visa sig införlivas i och med
välfärdsstatens uppbyggnad under efterkrigstiden men den ekonomiska demokratin
fick aldrig en lika självklar konkretisering även om debatten kring den var minst lika
aktiv som för de två andra demokratiformerna.

Under 60- och 70-talet drev framförallt LO på för de löntagarfonder som tillslut
motvilligt infördes av den socialdemokratiska regeringen ledd av Olof Palme. Dock
blev aldrig löntagarfonderna det successiva övertagande av näringslivet som
förespråkarna hade hoppats utan bidrog som mest till att bygga grunden för det
omfattande pensionssparande som idag finns inom LO/TCO-kollektivet.

Trots det är diskussionen om ekonomisk demokrati något som ständigt återuppstår
och således är denna rapport ett försök att ge en kort genomgång av de argument
som historiskt lyfts upp och var debatten befinner sig idag.

Utgångspunkten för denna rapport om ekonomisk demokrati är att ge Stockholms
arbetarekommun ett underlag för en vidare diskussion kring den ekonomiska
demokratins förverkligande och utgår från motion B12 – ”Krafttag för ekonomisk
demokrati” från arbetarkommunens årsmöte 2015.