Reformagenda för ett Stockholm som håller ihop

Det här programmet beskriver vad Socialdemokraterna i Stockholm kommer prioritera för att skapa en stad som håller ihop, om vi får förtroendet att styra Stockholms stad och Region Stockholm. Med programmet vill vi också visa varför en bred politik på flera områden är nödvändig för att ta itu med de problem vi ser med segregation, ojämlikhet, otrygghet och kriminalitet.
I programmet finns sju områden inom kommunal- och regionalpolitik som behöver utvecklas för ett tryggt och jämlikt Stockholm:

● Levande förenings- och kulturliv för stärkt demokrati och gemenskap,
● Förskola, skola och fritidshem av högsta kvalitet för alla barn,
● Jobbpolitik som bryter arbetslösheten,
● Kraftfulla förebyggande insatser och stärkt socialtjänst,
● Levande stadsdelar med fungerande samhällsservice i hela Stockholm,
● God hälsa, vård och omsorg för alla stockholmare,
● Effektiv bekämpning av kriminalitet och skjutningar!

Under varje område lyfts ett antal viktiga politiska förslag för att skapa en stad som håller ihop. Det är inte all vår politik på dessa områden. Det finns också andra politikområden som är viktiga för stockholmarna, vare sig de bor i förort eller innerstad, och som Socialdemokraterna har politik för. Du kan läsa mer om dem här på hemsidan under Politiska program.