Sociala medier

Exempelbild

Policy för sociala medier

Syftet med vår sociala mediepolicy för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen är att ge riktlinjer och anvisningar till våra medarbetare och förtroendevalda för användning av sociala medier. Riktlinjerna vänder sig till alla som är finns i olika medieplattformar som t ex webbplatser, Facebook, Twitter, Instagram etc och som producerar text, bild eller video. Social mediepolicyn är extern och uppdateras kontinuerligt efter behov.

Använda sunt förnuft. Det som gäller i verkligheten gäller även i sociala medier. Gränsen mellan privat och offentlig är inte alltid lika tydlig i sociala medier. Det är därför viktigt att komma ihåg att ens nätverk i sociala medier inte enbart består av de närmaste vännerna.

 • Tänk på vad du skriver, lägger upp för bilder eller delar för länkar.
 • Undvik ironi och sarkasm och sprid inte vidare information som är uttalat intern.
 • Tänk på att inget du skriver på sociala medier är privat eftersom allt kan delas och kopieras i stor utsträckning. Allt privat du skriver blir därför offentligt.
 • Var noga med källkritik, dela inget som du inte själv granskat.
 • Undvik att kommentera enskilda myndighetsbeslut som rör sekretessbelagda ärenden där myndigheten inte kan försvara sig om det inte tydligt rör sig om att fel har begåtts.

Vara öppen och ha en positiv attityd. Medverka inte i ryktesspridning, personangrepp eller interna diskussioner. Ha själv och uppmuntra gärna andra att ha en positiv inställning.

 • Tänk på vilken tonalitet du använder.

Vara transparent och tillgänglig. Var tydlig med att du representerar Socialdemokraterna i Stockholmsregionen i din roll som anställd eller förtroendevald.

 • Var tillgänglig för att svara på frågor.
 • Utgå från att du som är förtroendevald alltid uppfattas som att du representerar Socialdemokraterna.

Lyssna aktivt och delta i dialog. Använd inte sociala medier som en envägskanal för informationsspridning. Delta i dialog och diskussioner som berör din roll som förtroendevald eller anställd och där du kan bidra med relevant kunskap. Men medverka inte i meningslösa diskussioner och respektera oliktänkande.

 • Lyssna aktivt
 • Var nyfiken
 • Ställ frågor för att få ny kunskap och möjlighet att skapa diskussion.

Använda bilder och filmer för att illustrera våra budskap. Inlägg med bilder får bättre spridning och förstärker medföljande text. Dela gärna relevanta inlägg från andra för att öka spridning.

 • Kom ihåg att respektera upphovsrätten och länka till ursprungskällan/fotografen om du delar material från andra.

Vår externa sociala mediepolicy är officiell och uppdateras löpande. Ansvarig redaktör är Andreas Kjellander, andreas.kjellander@socialdemokraterna.se

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer och inlägg på våra sidor som bryter mot våra regler och policy Länk till annan webbplats..

Publicerad