Medlemsutbildning del 1

Grundläggande – "Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till"

Innehåll i del 1: I denna del av medlemutbildningen diskuterar vi de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Du får en förståelse för vår historia, vår organisation samt hur folkrörelsen fungerar och dess styrka.

Under hösten finns fem tillfällen att välja bland. Anmäl dig så snart som möjligt för att säkra din plats på utbildningen. Ungefär en vecka innan kursstart får du ett mail med mer information samt plats för utbildningen.

Utbildningstillfällen:

Helgen 17-18 augusti

Tid: 09.00-16.00

Plats i centrala Stockholm

Helgen 14-15 september

Tid: 09.00-16.00

Plats i centrala Stockholm

Helgen 12-13 oktober

Tid: 09.00-16.00

Plats i centrala Stockholm

Helgen 16-17 november

Tid: 09.00-16.00

Plats i centrala Stockholm

Helgen 7-8 december

Tid: 09.00-16.00

Plats i centrala Stockholm

Publicerad