Öppna utskottet

Öppna utskottet samlar alla s-föreningar som inte är geografiska eller fackliga i Stockholms partidistrikt. Våra föreningar har medlemmar som är intresserade av att diskutera och jobba med en viss politisk fråga utifrån ett specifikt perspektiv eller politikområde. Du är också varmt välkommen att komma på våra träffar och seminarier!

Följ vår sida och kom på våra event och bli medlem i en eller flera av våra föreningar och var med och påverka samhället med oss!

Föreningar i ÖU

Afghanistan Solidaritet s-förening

Afrikanska s-föreningen

Anatoliska s-föreningen

Bajensossen

Eritreanska s-föreningen

Etiopiska s-föreningen

FoJ (Socialdemokratiska föreningen Funktionshinder och Jämlikhet)

Franska s-föreningen

Gamla Gardet i Stockholm

Gnagarsossen i Stockholm

Grekiska s-föreningen i Stockholm

Hazara Socialdemokratiska föreningen

Idrottsossar

Internationalisterna

Jaktsossarna (Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård)

Kampanjföreningen

Klimatsossarna (Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet)

Kulturarbetarnas s-förening Stockholm

Kurdiska s-föreningen i Stockholm

Latinamerikanska socialdemokrater

Onsdagsklubben

PES Aktivisterna Stockholm

Reformisterna (Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling)

S2000 (S-föreningen S2000)

Seniorsossarnas s-förening

S-föreningen Bryssel

S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa

S-föreningen för de nationella minoriteternas rättigheter

S-föreningen i Stockholm

SIV (Socialdemokratiska Israelvänner)

S-jurister

Skolsossarna (Socialdemokratiska skolföreningen)

(S)nack

Socialdemokraternas Kriminalpolitiska förening

S Palestinavänner i Stockholm

SSÄK (Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb)

Tekniksossarna