Kommentars ”shebang”

Exempelbild

Vill du vara en del av förändringen och stärka socialdemokratins röst på sociala medier? Lär dig hur du kan hålla en digital nätaktivistträff och gemensamt kommentera inlägg för att sprida viktiga budskap och väcka engagemang. Läs vidare för en guide om hur du kan bli en effektiv nätaktivist och göra skillnad.

Planera din digitala nätaktivistträff: Förbered dig genom att bestämma ett datum och en tid för din digitala nätaktivistträff. På detta möte kommer du tillsammans med andra att kommentera och engagera er i inlägg på sociala medier. Här har vi några tips för att lyckas!

1. Bjud in deltagare: Bjud in vänner och andra som delar våra värderingar. Träffen kan ske på olika platser som t.ex. digitalt via videomöte, på en fysisk plats som hemma hos dig, på "68:an", i en park eller på ett café, beroende på vad som passar er bäst.

2. Formulera engagerande meningar: Förbered tre kraftfulla meningar som representerar S-politik och avslutas med #blimedlem. Dessa meningar kan användas av deltagarna för att kommentera på olika inlägg och väcka diskussion.

Exempelvis: – "I år har alla ungdomar i Järva som vill ha ett sommarjobb fått ett erbjudande. Vi vet att det första jobbet är en viktig dörröppnare och bra för självförtroendet. #blimedlem." – "När SD-regeringen försöker tysta oss genom att bland annat strypa vår finansiering är det ännu viktigare än någonsin att gå med och visa vad vi vill ha för samhälle istället. #blimedlem." – "Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid, den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta; samhället går att förändra #blimedlem."

3. Identifiera konton att kommentera på: Sök upp konton i sociala medier som deltagarna på träffen ska gå in och kommentera på. Det kan vara socialdemokratiska konton, andra partiers, intresseorganisationers eller publika personers konton.

4. Träffas och dela meningarna: Samla deltagarna på nätaktivistträffen och presentera de tre förberedda meningarna. Diskutera tillsammans om ytterligare idéer för kommentarer och argument som kan användas för att förstärka budskapet. Se även till att informera deltagarna om vilka konton de ska kommentera på.

5. Kommentera! Kommentera! Kommentera: Nu är det dags att agera! Uppmana deltagarna att kommentera på inläggen med de förberedda meningarna och att fortsätta engagera sig i relevanta diskussioner.

6. Tacka deltagarna och planera nästa träff: Avsluta träffen genom att tacka alla deltagare för deras engagemang och diskutera vilken av deltagarna som vill ta ansvar för att hålla i nästa digitala nätaktivistträff. Tillsammans är ni starka och kan göra skillnad!

Slutligen, kom ihåg att alltid hålla en respektfull och konstruktiv ton i era kommentarer, även om ni inte håller med andras åsikter. Det är genom att övertyga dem som läser era inlägg som ni kan påverka och skapa förändring för våra idéer. Låt dialogen vara öppen och hjärtlig för att inspirera andra att ansluta sig och bli medlemmar.

Publicerad