S i Region Stockholm

Postadress
Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Kansliledning

Rozgar Watmani
Kanslichef - föräldraledig


Maria Klockare
Tillförordnad kanslichef
Övergripande politisk samordning

Telefon: 070-737 66 30
maria.klockare@regionstockholm.se

Morgan Eklund
Tillförordnad biträdande kanslichef
Personalfrågor, regionfullmäktige, valärenden

Telefon: 070-737 70 93
morgan.eklund@regionstockholm.se

Rotel I – Finans

Aida Hadzialic
Finansregionråd

aida.hadzialic@regionstockholm.se

Morgan Eklund
Tillförordnad biträdande kanslichef
Rotelansvarig för rotel I

Telefon: 070-737 70 93
morgan.eklund@regionstockholm.se

Lina Glans
Tillförordnad samordnare för ledningskansliet.
Ansvar för styrnings- och ledningsfrågor, samordning av ledningskansliet, ärendehantering regionrådsberedningen och regionstyrelsen, uppföljning av den politiska plattformen.

Telefon: 070-737 53 76
lina.c.glans@regionstockholm.se

Eliel Stenström
Budgetansvarig
Ansvar för övergripande finans-, investerings- och produktionsfrågor samt regionstyrelsens arbetsutskott

Telefon: 070-737 34 91
eliel.koivisto-stenstrom@regionstockholm.se

Linda Baudin
Koordinator
Administrativt stöd samt hantering av mötesförfrågningar till finansregionrådet diarieföring, administrativ samordning för kansliet

Telefon: 070-737 77 81
linda.baudin@regionstockholm.se

Nils Bergmark
Politisk sekreterare
Tillväxt- innovations- och forskningsfrågor, internationella frågor, hållbarhet för regionens egna verksamheter (Kulturfrågor under Rotel V)

Telefon: 070-737 68 90
nils.bergmark@regionstockholm.se

Rotel IV – Hälso- och sjukvård

Talla Alkurdi
Hälso- och sjukvårdsregionråd

talla.alkurdi@regionstockholm.se

Daniel Johansson
Rotelansvarig rotel IV
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Primärvårdsnämnden, psykiatriutskottet, folkhälso- och tandvårdsberedningen

Telefon:
daniel.johansson@regionstockholm.se

Jakob Stone
Politisk sekreterare
Hälso- och sjukvårdsnämnden, avtalsutskottet, seniorvårdsberedningen, KSON och patientnämnden

Telefon: 070-737 53 57
jakob.stone@regionstockholm.se

Victoria Frisk Garcia
Politisk sekreterare
Förfrågningar till hälso- och sjukvårdsregionrådet och övrig administration

Telefon: 070-737 70 71
Mail: victoria.frisk-garcia@regionstockholm.se

Emma Nilsson
Politisk sekreterare
Föräldraledig

Rotel VI – Investering och trafik

Jens Sjöström
Investeringsregionråd

jens.sjostrom@regionstockholm.se

Linda Nygren
Rotelansvarig rotel VI
Investerings- och trafikfrågor, förfrågningar till investeringsregionrådet

Telefon: 070-168 03 20
linda.nygren@regionstockholm.se

Joakim Spångberg
Politisk sekreterare
Fastighet- och servicefrågor och färdtjänst

Telefon: 070-737 33 07
joakim.spangberg@regionstockholm.se

Peter Nyberg
Politisk sekreterare
Regional utveckling, klimat- och hållbarhet, infrastrukturfrågor, Mälardalsrådet samt skärgårdsfrågor

Telefon: 070-737 63 18
peter.l.nyberg@regionstockholm.se

Rotel V – Produktion och personal

Robert Johansson
Personalregionråd med ansvar för kulturfrågor

robert.m.johansson@regionstockholm.se

Johanna Falk
Rotelansvarig rotel V
Produktion- och personalfrågor, kompetensförsörjning, förfrågningar till personalregionrådet

Telefon: 070-737 41 89
johanna.falk@regionstockholm.se

Ellen William-Olsson
Politisk sekreterare
Kulturfrågor

Telefon: 070-737 45 38
ellen.william-olsson@regionstockholm.se

Presskontakt

Toni Eriksson
Presschef

Telefon: 070-737 69 23
Mail: toni.eriksson@regionstockholm.se

Ida Harju Håkansson
Pressekreterare

Telefon: 070-737 30 48
Mail: ida.harju-hakansson@regionstockholm.se

Nils Bergmark
Pressekreterare

Telefon: 070-737 68 90
Mail: nils.bergmark@regionstockholm.se

Publicerad