Politik

Vi socialdemokrater vet att Stockholmsregionen kan bättre. Vi ska bekämpa segregationen och den grova brottsligheten. Vi ska ha en skola som lyfter alla barn, vård efter behov när vi behöver det och en äldreomsorg utan minutscheman. Stockholmsregionen ska vara ledande i klimatomställningen.

Vi socialdemokrater vet att vi blir starkare tillsammans. När alla som kan jobba går till jobbet och när den gemensamma välfärden finns där för den som behöver den. Så skapas ett framgångsrikt och tryggt samhälle.

Vi kommer varje dag stå upp för alla människors lika värde och stå emot de mörka krafter som vill splittra. För oss handlar det om att stå på rätt sida av historien.

Här kan du läsa om politiken vi driver i Stockholms stad respektive Region Stockholm.

Publicerad