Kulturpolitisk reformagenda 2022-2026

Detta är Socialdemokraterna i Stockholms kulturpolitiska reformagenda. Här pekar vi ut vilka reformer som är högst prioriterade under mandatperioden 2022-2026 om vi får förtroendet av Stockholmarna att leda kommunen.

Stockholms partidistrikts styrelse fick ett uppdrag av representantskapet att ta fram ett kulturlyft för Stockholm. I dialog med motionärerna har uppdraget omformulerats till att ta fram en konkret reformagenda. Denna kulturpolitiska reformagenda har arbetats fram av representanter från partidistriktets styrelse tillsammans med representanter från Kulturarbetarnas Socialdemokratiska
Förening.

Denna reformagenda är avgränsad till kommunal kulturpolitik. Kulturpolitiken går djupt in i många olika områden, inte minst utbildningspolitiken. På samma sätt är kulturen i Stockholm starkt beroende av den statliga och regionala kulturpolitiken. Dessa områden täcks inte av denna reformagenda utan denna avgränsas till den kulturpolitik som Stockholms stad har rådighet över.

Reformagendan är i första hand ett internt dokument där vi fastslår våra prioriteringar. Utifrån reformagendan kan vi sedan utforma kampanjmaterial som belyser de olika reformerna både för hela staden och lokalt ute i stadsdelarna. Vi ser gärna att de olika reformerna lyfts in i de lokala
valprogrammen som kommer att tas fram under de kommande månaderna. Denna reformagenda är också ett stöd för våra medlemmar som vill kunna tala med stockholmarna om vad vi vill med kulturpolitiken i Stockholm. Dokument kommer också att kunna läsas av särskilt intresserade Stockholmare.