Likabehandlingsplan och uppförandekod

Vi ska förbättra och tillgängliggöra funktionen för medlemmar som upplever att de blivit utsatta för diskriminering, trakasserier eller maktutövning att kunna få en snabb säker kontakt med oss. Alla ska känna sig trygga i vår organisation.

Har du blivit behandlad på ett sätt du inte känner dig bekväm med?
Kontakta Mia Malmgren, kanslichef för Socialdemokraterna i Stockholm.
Mobil: 072-1424902
Mail: mia.malmgren@socialdemokraterna.se

Vill du hellre få kontakt med någon från partiet central så hittar du information här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/kontakt/metoo Länk till annan webbplats.

Våra policydokument