En storstad för alla - Stockholms Socialdemokraters stadsbyggnadsprogram

Stadsbyggnadsprogrammet redogör för socialdemokratiska stadsbyggnadspolitiska principer i Stockholm i början av 2020-talet. Stadsbyggnadspolitikens minsta beståndsdel är bostaden, men staden är så mycket mer – livet mellan husen, förskolan i bottenvåningen, affären runt hörnet, grönområdet i närheten och industriområdet i utkanten.

Stockholm är våra drömmars stad. En stad för den som är åtta och den som är åttio. Här finns fantastiska möjligheter till möten, utbildning, arbete och att leva sitt liv till fullo. Samtidigt finns stora klyftor mellan rik och fattig. Det senare avspeglas inte minst i bostadsfrågan är en utveckling vi måste vända.
Och det gör vi bara tillsammans.

Stockholm är Sveriges huvudstad och ekonomiska motor. År 2040 förväntas vi vara 1,3 miljoner invånare i Stockholm, en ökning med 30 procent jämfört med i dag. Vi socialdemokrater vill att staden ska vara klimatneutral 2035. Utsläppen ska ha minskat till netto-noll inom alla sektorer. Stadsbyggandspolitiken ska möjliggöra den utvecklingen.

Staden växer i alla delar men det är framför allt i Söderort och Västerort som det nya Stockholm kommer att byggas. Det innebär både en möjlighet och en utmaning. Fler bostäder gör att vi kan utveckla områden och tillföra nya kvaliteter. Samtidigt måste stadens tillväxt vara hållbar och klimataspekten
genomgående i allt vi gör.

Utsatta kvinnor som behöver ett nytt eget boende måste få det inom rimlig tid, särskilt kvinnor som har barn. Därför behöver bostadsförmedlingar ha ett särskilt uppdrag som tillgodoser det behovet.

I programmet Framtidsstaden, som Socialdemokraterna i Stockholm antog 2016, har vi tre perspektiv på det framtida Stockholm:

  • Vi vill modernisera staden. Stockholm ska vara en hållbar, modern, dynamisk och spännande storstad.
  • Vi bejakar utveckling och förändring. Stockholm ska vara en stad som ger utrymme för tid, frihet och livskvalitet. Staden är till för människorna, inte tvärtom. Individens frihet kräver fungerande gemensamma lösningar. Att leva i en storstad är att leva tillsammans.
  • Vi vill ha en stad med jämlikhet och sammanhållning.

Dessa perspektiv har också legat till grund för vårt arbete med detta program.

Bostadsförsörjningsprogrammet som Socialdemokraterna i Stockholm antog 2014 var en gedigen genomgång av var vi skulle bygga och efter vilka principer. Till skillnad från det programmet har vi i detta inte valt att peka ut särskilda platser att bygga på. Däremot har vi inspirerats av programmets
positiva grundinställning till att det går att bygga i staden.

Programmet slår fast tre strategier för att nå den övergripande visionen om En storstad för alla. De ställningstaganden som görs ska styra den inriktning efter vilken våra förtroendevalda arbetar. För dessa förtroendevalda kan programmet fungera som en guide, något att mäta mot, när de ska fatta olika beslut. Om inte ett förslag leder till en mer jämlik och hållbar stad, en 15-minutersstad och en stad som är mer levande så bidrar förslaget sannolikt inte till vår vision av en storstad för alla.

Utöver de förtroendevalda så hoppas vi också att de partimedlemmar eller stockholmare som har ett särskilt intresse för stadsbyggnadsfrågor ska hitta inspiration och kunskap om den socialdemokratiska politiken. De ska hitta våra svar på var deras barn ska bo, varför vi argumenterar för 15-minutersstaden
och hur vi på ett bättre sätt ska kunna hålla ihop den här stan – samt en hel del annat.

Ett strategiprogram fastställer visionen och kan peka ut riktningen. Ett strategiprogram kan inte innehålla svaret på alla frågor. Strategin behöver därför sedan brytas ned i handling och i aktiviteter. Det arbetet behöver ta vid när detta program är antaget.