Personal Stockholms partidistrikt

Catharina Piazzolla
Kommunsekreterare, ledningsteamet
E-post: catharina.piazzolla@socialdemokraterna.se

Mia Malmgren
Kanslichef/kassör, ledningsteamet
Telefon: 072-142 49 02
E-post: mia.malmgren@socialdemokraterna.se

Lena Tiihonen
Assistent, ledningsteamet, ekonomi och administration
Telefon: 08-791 11 18
E-post: lena.tiihonen@socialdemokraterna.se

Sophia Holm
Assistent, ledningsteamet, administration och ledning
Telefon: 08-791 11 25
E-post: sophia.holm@socialdemokraterna.se

Andreas Kjellander
Ombudsman, kommunikationsteamet
Telefon: 072-142 78 68
E-post: andreas.kjellander@socialdemokraterna.se

Annie Säll
Ombudsman, kommunikationsteamet
Telefon: 08-791 11 14
E-post: annie.sall@socialdemokraterna.se

Eleonor Eriksson
Ombudsman, kommunikationsteamet
Telefon: 08-791 11 13
E-post: eleonor.eriksson@socialdemokraterna.se

Jonatan Ullholm
Assistent, kommunikationsteamet, förenings- & medlemsservice
Telefon: 08-791 11 10
E-post: jonatan.ullholm@socialdemokraterna.se

Lotta Wiklund Hedin
Ombudsman, folkrörelseteamet
Telefon: 073-868 04 84
E-post: lotta.wiklund.hedin@socialdemokraterna.se

Mikaela Wedin
Ombudsman, folkrörelseteamet
Telefon: 08-791 11 05
E-mail: mikaela.wedin@socialdemokraterna.se

Nimo Salah
Ombudsman, folkrörelseteamet
Telefon: 08-791 11 22
E-mail: nimo.salah@socialdemokraterna.se

Nora Suni
Ombudsman, folkrörelseteamet
Telefon: 08-791 11 02
E-mail: nora.suni@socialdemokraterna.se

Tina Rönngren
Ombudsman, folkrörelseteamet
Telefon: 070-733 11 15
E-post: tina.ronngren@socialdemokraterna.se

Publicerad