Ny medlem - vad händer nu?

Välkommen som ny medlem i vår folkrörelse!

Introduktion till ditt engagemang

Vi hälsar dig varmt välkommen till vår gemenskap med målet att tillsammans skapa en bättre framtid och påverka samhället i positiv riktning. Som ny medlem har du tagit det första steget mot att göra skillnad. Låt oss guida dig genom vad som händer nu och hur du kan komma igång på bästa sätt.

Delta i introduktionsutbildning och medlemsutbildning

En bra start är att delta i vår introduktionsutbildning. Här får du möjlighet att träffa andra nya medlemmar samt politiska företrädare. Under utbildningen kommer vi att prata om politik och även hur du kan växa och utvecklas inom partiet. Dessutom kan du anmäla dig till medlemsutbildningen, där vi fördjupar oss i vår ideologi, politik och hur vår organisation fungerar. All information och anmälningslänkar finns under avsnittet "Studier".

Ditt medlemskap och deltagande

När du går med i partiet tilldelas du ditt huvudmedlemskap i den geografiska föreningen som är närmast din bostad. Det finns också flera s-föreningar som är geografiskt obundna, både i Stockholms stad och län. Dessa inkluderar fackliga s-föreningar och intressepolitiska S-föreningar. Du har möjligheten att välja att ha ditt huvudmedlemskap i någon av dessa föreningar. Du kan naturligtvis vara medlem i flera föreningar samtidigt. Ditt medlemskap ger dig rätt att delta i utbildningar, rösta på möten och ställa upp som kandidat i olika val.

S-föreningens roll och din delaktighet

S-föreningen, eller den socialdemokratiska föreningen, är fundamentet i hela det socialdemokratiska partiet. Det är här möten hålls, studier genomförs och kandidater nomineras för olika val. Majoriteten av partiets aktiviteter äger rum i s-föreningen – allt från dörrknackning och torgmöten till utdelning av flygblad. Det kan även innefatta studiecirklar i samarbete med ABF eller öppna möten för att diskutera lösningar på lokala problem. S-föreningen planerar och genomför dessa aktiviteter på egen hand. Det är medlemmarna i s-föreningen som du kommer att träffa oftast och ha mest kontakt med.

Håll koll på aktiviteter och information

Sossekalendern

I vår kalender kan du enkelt följa medlemmar, föreningars och kretsar/arbetarekommuners aktiviteter för att se vad som är på gång. Här kan du även anmäla dig till aktiviteter och få mer detaljerad information.

Rosen för alla – ditt intranät

"Rosen för alla" är det intranät som vi tillhandahåller för alla våra medlemmar. Här hittar du viktig information från nationell, regional och lokal nivå, samt andra resurser som kan vara till nytta för dig.

Vi ser fram emot att ha dig med oss i vår strävan mot en bättre framtid! Om du har några frågor eller behöver mer information, tveka inte att kontakta oss.