Gå till innehåll

S-kansliet i stadshuset

RI – Finansroteln

Karin Wanngård, Finansborgarråd
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: karin.wanngard@stockholm.se

Anders Österberg, Bitr. finansborgarråd
Ordförande exploateringsnämnden, ansvarig Fokus Järva, ordförande Stokab, gruppledare Fastighetsnämnden
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: anders.osterberg@stockholm.se

Olle Burell, Kommunfullmäktiges ordförande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ledamot
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: olle.burell@stockholm.se

Martin Nilsson, Kanslichef
Telefon: 076-122 92 37
E-post: martin.h.nilsson@stockholm.se

Elin Nordmark, Biträdande kanslichef
Telefon: 08-508 29 225
Epost: elin.nordmark@stockholm.se

Olivia Skjöld, Biträdande borgarrådssekreterare
Förfrågningar till borgarråden, kalendarium, ekonomi och brevsvar.
Telefon: 076-122 92 33
E-post: olivia.skjold@stockholm.se

André Beinö, borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 28
E-post: andre.beino@stockholm.se

Sonja Pagrotsky, borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 21
E-post: sonja.pagrotsky@stockholm.se

Sarah Heidenborg, borgarrådssekreterare
Telefon: 076-122 92 36
E-post: sarah.heidenborg@stockholm.se

Fredrik Ståhl, pressekreterare
Telefon: 08-508 29 223
Mobil: 076-122 92 23
Mail: fredrik.stahl@stockholm.se

Kajsa Loord, pressekreterare
Telefon: 076-122 92 47
E-post: kajsa.loord@stockholm.se

Naomi Grossman, pressekreterare
Telefon: 076-122 92 53
E-post: naomi.grossman@stockholm.se

Johan Ekegren, pressekreterare
Telefon: 08-508 29 243
Mobil: 076-122 92 43
E-post: johan.ekegren@stockholm.se

RII – Stadsbyggnads- och idrottsroteln

Jan Valeskog, Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd
Stadsbyggnadsnämnden, ordförande
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se

María-Elsa Salvo, Arvoderad förtroendevald
Idrottsnämnden, ordförande
Stadsbyggnadsnämnden, ledamot
Telefon: Telefon: 08-508 29 000
E-mail: maria-elsa.salvo@stockholm.se

Adam Valli Löfgren, borgarrådssekreterare
Stadsbyggnadsnämnden
Bostadsbolagen
Stockholmsmässan
Bostadsförmedlingen
Telefon: 076-122 92 49
E-post: adam.valli.lofgren@stockholm.se

Sixten Svanberg, borgarrådssekreterare
Idrottsnämnden
Skönhetsrådet
Telefon: 076-122 92 51
E-post: sixten.svanberg@stockholm.se

RIII – Utbildnings-, arbetsmarknads- och personalroteln

Emilia Bjuggren, Utbildnings-, arbetsmarknads- och personalborggarråd
Utbildningsnämnden, ordförande
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se

Arvid Vikman Rindevall, Arvoderad förtroendevald
Arbetsmarknadsnämnden, ordförande
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott, ordförande
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: arvid.vikman@stockholm.se

Ebba Ringborg, borgarrådssekreterare
Utbildningsnämnden
SISAB
Arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 076-122 92 44
E-post: ebba.ringborg@stockholm.se

Lara Badinson, borgarrådsekreterare
Utbildningsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Mobil: 076-122 92 26
Mail: lara.badinson@stockholm.se

RIV – Social- och trygghetsroteln

Alexander Ojanne, Social- och trygghetsborggarråd
Socialnämnden, ordförande
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se

Alaa Idris, borgarrådssekreterare
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
SHIS
Telefon: 076-122 92 39
E-post: alaa.idris@stockholm.se

Philip Stewén, borgarrådssekreterare
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Telefon: 076-122 92 20
Mail: philip.stewen@stockholm.se

Publicerad