S-kansliet i stadshuset

RI – Finansroteln

Karin Wanngård, finansborgarråd
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: karin.wanngard@stockholm.se

Anders Österberg, biträdande finansborgarråd
Exploateringsnämnden, ordförande
Fastighetsnämnden, gruppledare
Stokab/S:t Erik fiber, ordförande
Ansvarig Fokus Järva
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: anders.osterberg@stockholm.se

Olle Burell, kommunfullmäktiges ordförande
Stockholm International Water Institute, SIWI
Rikskommittén Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag, ledamot
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: olle.burell@stockholm.se

Johan Heinonen, arvoderad förtroendevald
Bromma stadsdelsnämnd, ordförande
Telefon: 08-508 29 000
E-mail: johan.heinonen@stockholm.se

Martin Nilsson, kanslichef
Telefon: 076-122 92 37
E-post: martin.h.nilsson@stockholm.se

Elin Nordmark, biträdande kanslichef
Telefon: 076-122 92 25
Epost: elin.nordmark@stockholm.se

Sonja Pagrotsky, borgarrådssekreterare
Exploateringsnämnden
Fokus Järva
Klimat- och miljöfrågor
Telefon: 076-122 92 21
E-post: sonja.pagrotsky@stockholm.se

Sarah Heidenborg, borgarrådssekreterare
Ärendeflöde
Servicenämnden
Stadsdelsnämnderna
Äldrenämnden
Offentlig upphandling
Telefon: 076-122 92 36
E-post: sarah.heidenborg@stockholm.se

André Beinö, borgarrådssekreterare
Näringslivspolitik
Trafiknämnden
Infrastrukturprojekt
Mässfastigheter i Stockholm AB/Stockholmsmässan
Bostadsförmedlingen
Telefon: 076-122 92 28
E-post: andre.beino@stockholm.se

Madeleine Duggin, borgarrådssekreterare
Samordning för Karin Wanngård
Internationella frågor
Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
Telefon: 076-122 94 16
E-post: madeleine.duggin@stockholm.se

Förfrågningar och administrativt stöd

Victoria Lenefors, biträdande borgarrådssekreterare
Karin Wanngårds kalendarium och förfrågningar till borgarråden, kalendarium, ekonomi och brevsvar.
Telefon: 076-122 92 45
E-post: victoria.lenefors@stockholm.se

Olivia Skjöld, biträdande borgarrådssekreterare
Alexander Ojannes kalendarium och förfrågningar
Anders Österbergs kalendarium och förfrågningar
Telefon: 076-122 92 33
E-post: olivia.skjold@stockholm.se

Ana Ozanic, biträdande borgarrådssekreterare
Jan Valeskogs kalendarium och förfrågningar
Emilia Bjuggrens kalendarium och förfrågningar
Telefon: 076-122 99 45
E-post: ana.ozanic@stockholm.se

Press och kommunikation

Kajsa Loord, kommunikationschef
Telefon: 076-122 92 47
E-post: kajsa.loord@stockholm.se

Fredrik Ståhl, pressekreterare
Telefon: 08-508 29 223
Mobil: 076-122 92 23
Mail: fredrik.stahl@stockholm.se

Naomi Grossman, pressekreterare
Telefon: 076-122 92 53
E-post: naomi.grossman@stockholm.se

Johan Ekegren, pressekreterare
Telefon: 08-508 29 243
Mobil: 076-122 92 43
E-post: johan.ekegren@stockholm.se

RII – Stadsbyggnads- och idrottsroteln

Jan Valeskog, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd
Stadsbyggnadsnämnden, ordförande
SKR, styrelsen
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se

María-Elsa Salvo, arvoderad förtroendevald
Idrottsnämnden, ordförande
Stockholmshem, ordförande
Telefon: 08-508 29 000
E-mail: maria-elsa.salvo@stockholm.se

Adam Valli Löfgren, borgarrådssekreterare
Stadsbyggnadsnämnden
Skönhetsrådet
Telefon: 076-122 92 49
E-post: adam.valli.lofgren@stockholm.se

Sixten Svanberg, borgarrådssekreterare
Idrottsnämnden
Fastighetsnämnden
Bostadsbolagen
Telefon: 076-122 92 51
E-post: sixten.svanberg@stockholm.se

RIII – Utbildnings-, arbetsmarknads- och personalroteln

Emilia Bjuggren, utbildnings-, arbetsmarknads- och personalborggarråd
Utbildningsnämnden, ordförande
SISAB, ordförande
Storsthlm
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se

Arvid Vikman Rindevall, arvoderad förtroendevald
Arbetsmarknadsnämnden, ordförande
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott, ordförande
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, ordförande
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, ordförande
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: arvid.vikman@stockholm.se

Lara Badinson, borgarrådsekreterare
Arbetsmarknadsnämnden: arbetsmarknadsinsatser
Personalpolitik
Telefon: 076-122 92 26
E-post: lara.badinson@stockholm.se

Gabriel Blomberg, borgarrådssekreterare
Utbildningsnämnden
Storsthlm: gymnasieregionen
SISAB
Telefon: 076-122 92 34
E-post: gabriel.blomberg@stockholm.se

Ebba Ringborg, borgarrådssekreterare
Föräldraledig

Fredrik Strelert, borgarrådssekreterare
Föräldraledig

RIV – Social- och trygghetsroteln

Alexander Ojanne, social- och trygghetsborggarråd
Socialnämnden, ordförande
Överförmyndarnämnden, ordförande
Telefon, växel: 08-508 29 000
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se

Alaa Idris, borgarrådssekreterare
Socialnämnden
Trygghetsfrågor inkl Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Telefon: 076-122 92 39
E-post: alaa.idris@stockholm.se

Philip Stewén, borgarrådssekreterare
Överförmyndarnämnden
SHIS
Funktionshinderfrågor inkl KS råd för funktionshinderfrågor
Telefon: 076-122 92 20
Mail: philip.stewen@stockholm.se

Andreas Ericsson, borgarrådssekreterare
SKR
Storsthlm
Förskolenämnden
Kulturnämnden
Telefon: 076-122 99 42
E-post: andreas.ericsson@stockholm.se

Publicerad