NYHET

Pilotprojekt med trygghetskameror i Akalla och Husby

Stockholm har under en längre tid haft problem med kriminalitet och otrygghet. Kameraövervakning har visat sig ha en preventiv effekt på bland annat egendomsbrott som stöld och skadegörelse men även så kallade utomhusbrott. Därför tas nu trygghetskameror på två platser i staden i drift och blir ett komplement till polisens kameror och stadens ordinarie trygghets- och förebyggande arbete.

Exempelbild

Stockholms stads pilotprojekt med trygghetskameror i egen regi tas nu i drift. De berörda platserna ligger i Husby och Akalla och till grund för bedömningen ligger bland annat polisens brottsstatistik, ingripandestatistik för ordningsvakter samt polisens och stadens respektive trygghetsmätningar i områdena.

– Trygghetskamerorna finns på platser där vi vet att invånare inte känner sig lika trygga som i andra delar av staden. Att alla stockholmare ska känna sig trygga överallt i staden är en fråga om jämlikhet. Därför är jag glad att pilotprojektet nu sätts i drift samtidigt som en ny metod att samverka med polisen prövas, säger social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).

Trygghetskamerorna ska kunna bistå polisen med utredningsmaterial för att bättre kunna beivra brott på två av stadens brottsutsatta och otrygga platser. Kamerorna fungerar också som komplement till den kameratäckning som polisen redan har i området.

Bevakningen pågår i sex månader med start i juli. Stadens ansökan har beviljats av Integritetsskyddsmyndigheten och platserna som bevakas är allmänna platser, gator och torg. Två kameror monteras på Edvard Griegsgången i Husby och åtta kameror samlade i två olika kamerahus finns på Sibeliusgången i Akalla.