NYHET

Trots tuffa tider – framsteg på Järvas arbetsmarknad

Att få fler Järvabor i arbete eller studier är en av de viktigaste målsättningarna för det rödgröna styrets satsning Fokus Järva. Under 2023 las över 26 miljoner kronor på riktade arbetsmarknadsinsatser för Järvaborna.

Exempelbild

Under 2023 har fokus legat på grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden – främst kvinnor och unga. Inom ramen för insatsen Stadsdelsmammor, ett program där nyanlända kvinnor anställs för att bland annat arbeta uppsökande och sprida kunskap om yrkes- och studiemöjligheter för kvinnor i sitt eget bostadsområde, har över 1600 personer kontaktats. 746 av dessa är förstagångskontakter. Kännedomen om Stadsdelsmammorna har ökat och under 2024 utvecklas insatsen med Stadsdelsystrar som kommer jobba med att nå en yngre målgrupp.

– Att fler utlandsfödda kvinnor i Järva kommer i arbete och får egen försörjning är oerhört viktigt, både för integrationen och jämställdheten. Därför är jag glad att Stadsdelsmammornas arbete blir mer känt, och att vi nu kan fortsätta utveckla konceptet även för en yngre målgrupp under 2024. Att ha ett eget arbete är nyckeln till självständighet och något vi ska fortsätta arbeta med för att fler kvinnor ska få rätt till, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Staden har ett ansvar att erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte går på gymnasiet eller genomför någon motsvarande utbildning. Under 2023 har ett intensivt uppsökande arbete gjorts mot målgruppen. De lokala samordnarna på Jobbtorg Unga Kista har under 2023 sökt upp 3690 ungdomar för att hjälpa dem tillbaka till studier eller arbete. Det är över 600 fler kontakter än föregående år.

– Att klara gymnasiet är en av de absolut viktigaste skyddsfaktorerna för en ung person. Vi som samhälle måste därför göra allt i vår makt för att hjälpa de ungdomar som av olika anledningar hoppat av skolan innan studenten. Det handlar om så konkreta insatser som möjligt, till exempel att gå hem till ungdomen och knacka på dörren. Den där direkta kontakten gör hela skillnaden, fortsätter Bjuggren.

Den som är arbetslös kan söka stöd och hjälp på Jobbtorg Kista. Under 2023 har över 1100 personer skrivit in sig på Jobbtorg, 31 procent av dessa har gått vidare till arbete. Det är en ökning med 12 procentenheter från föregående år.

Fler Järvabor som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen har också kommit vidare till studier. Fram till och med november 2023 påbörjade drygt 8 600 Järvabor som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen studier, det är mer än 1000 fler i jämförelse med samma period föregående år. En viktig anledning till detta är stadens uppsökande arbete inom ramen för projektet Fler till studier som bland annat innebär att studie- och yrkesvägledare är ute på bibliotek och Medborgarkontor i området. Ökningen är särskilt stor bland kvinnor.

Under 2024 fortsätter det rödgröna styret arbetet för att fler Järvabor ska komma i arbete eller studier.