NYHET

Förlängt samverkansavtal med Göteborg och Malmö om avhopparverksamhet

I arbetet för att stoppa den organiserade brottsligheten har Stockholm, Göteborg och Malmö sedan år 2023 ett samverkansprojekt kring avhopparverksamhet. Syftet med avtalet är att kunna omplacera en avhoppare i en annan kommun för att kunna sätta in rätt stöd och hjälp samt förhindra en återgång till kriminalitet. Nu förlängs avtalet över 2024.

Exempelbild

Den rödgröna majoriteten arbetar på olika sätt för att öka tryggheten i staden. Inom ramen för storstadssamverkan mellan Stockholm, Göteborg och Malmö identifierades ett behov av samverkan mellan kommunerna kring personer som har behov av att tillfälligt bo i annan kommun i samband med avhopp från ett kriminellt nätverk. Ett avtal om ett pilotprojekt skrevs mellan kommunerna inför år 2023. Syftet var att kommunerna verkställer gynnsamma och hållbara insatser som utgör stöd för den enskilde avhopparen för att förhindra en återgång till kriminalitet.

– Vi måste göra allt i vår makt för att motverka den grova brottsligheten och öka tryggheten i Stockholm. Men den organiserade brottsligheten skapar inte bara otrygghet i Stockholm utan i hela landet. Därför är det nödvändigt att kommuner samarbetar för att gemensamt ge stöd till avhoppare för att få dem att lämna kriminaliteten, säger social- och trygghetsborgarrådet i Stockholm Alexander Ojanne (S).

Under året har kommunerna arbetat med en rad förberedelser för att kunna ta emot fler avhoppare på ett bra och säkert sätt.

– Det är viktigt att vi fortsätter med det här pilotprojektet under 2024. Under 2023 har vi lagt en bra och stabil grund för det här programmet och det är viktigt att ge de som vill lämna en kriminell livsstil en chans att starta om i en annan stad, säger Alexander Ojanne.

Fakta:

Beslutet att förlänga samverkansavtalet mellan Stockholm, Göteborg och Malmö togs på socialnämndens sammanträder den 12 december.