NYHET

2024 får fler Stockholmselever särskilt stöd

I Stockholms skolor går ett stort antal elever som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd för att klara undervisningen och trivas i skolan, det rör inte minst elever med NPF-diagnoser. Det rödgröna styret utökar därför i år budgeten för särskilda undervisningsgrupper med 72 miljoner så fler elever kan få särskilt stöd.

Exempelbild

Stockholm har under en lång period arbetat med att utveckla särskilda undervisningsgrupper, så att elever som av olika anledningar behöver det kan få stöd och hjälp i en mindre grupp – antingen på sin skola eller på en ny skola. Idag går över 2 000 elever i någon form av särskild undervisningsgrupp. Med den annonserade satsningen på 72 miljoner kronor uppgår nu budgeten till 500 miljoner kronor. Det innebär en utökad kapacitet med nästan 20 procent.

– Alla barn i Stockholms skolor ska få en likvärdig skolgång som ger det enskilda barnet rätt förutsättningar att klara skolan. För en del elever innebär det att behov finns att under en längre eller kortare period gå i en mindre klass med mer lärartid och lugn och ro. Jag är därför glad och stolt att vi nu, trots tuffa ekonomiska tider, kan bygga ut antalet platser i Stockholms särskilda undervisningsgrupper så att fler elever i våra skolor kan få utökat stöd, säger skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Det rödgröna styret ger nu också utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur skolornas arbete med att identifiera elever i behov av särskilt stöd ser ut, för att säkerställa att stödet fördelas likvärdigt.

– Det är oerhört viktigt att alla barn, oavsett var i Stockholm man bor, har likvärdig rätt till särskilt stöd. Idag finns det ingen översyn kring hur stödet fördelas och hur det ser ut i olika delar av vår stad, det måste förändras. Att få rätt till särskilt stöd får aldrig bero på en enskild vårdnadshavares eller lärares driv, säger skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Många elever som är i behov av särskilt stöd har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), även om det inte är ett kriterium för att få plats i en särskild undervisningsgrupp. Under 2024 stärks därför också arbetet för att ge mer personal i Stockholms skolor kompetensutveckling på området för att bättre kunna möta och undervisa barn med neuropsykiatriska diagnoser.